ประกวดวาดภาพ “นิทานตาม่องล่าย” ๕๘

การประกวดวาดภาพ “นิทานตาม่องล่าย”
งานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว
และงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๘
กิจกรรม : สะพานวัฒนธรรมเมืองสามอ่าว

ประกวดวาดภาพนิทานตาม่องล่าย

ประกวดวาดภาพนิทานตาม่องล่าย

ด้วยจังหวัด โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กำหนดจัดการประกวดวาดภาพ “นิทานตาม่องล่าย” ในงานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว และงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๘ กิจกรรม : สะพานวัฒนธรรมเมืองสามอ่าว ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ บริเวณสะพานปลาหน้าอ่าวประจวบคีรีขันธ์

ประกวดวาดภาพนิทานตาม่องล่าย

ประกวดวาดภาพนิทานตาม่องล่าย

จึงขอความร่วมมือสถานศึกษาทุกสังกัด สนับสนุนนักเรียนเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ “นิทานตาม่องล่าย” โดยส่งใบสมัครได้ที่ สนง.วัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัด ชั้น ๕ โทรสาร ๐ ๓๒๖๐ ๔๓๐๗ อีเมล์ prachuapculture@yahoo.com หรือ https://www.facebook.com/prachuap.culture.office
ส่งได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๘

ประกวดวาดภาพนิทานตาม่องล่าย

ประกวดวาดภาพนิทานตาม่องล่าย

โดยศึกษาหลักเกณฑ์การประกวด และรายละเอียดนิทานตาม่องล่ายฉบับเต็มได้ที่เว็บไซต์ สนง.วัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ http://province.m-culture.go.th/prachuapkhirikhan/?p=2780 เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการสร้างสรรค์ผลงานภาพวาด

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ จังหวัดได้มีหนังสือแจ้งปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการประกวด ดังนี้
๑. ฝ่ายจัดการประกวดจะจัดเตรียมสีอะคลีลิคกองกลาง ให้ผู้เข้าร่วมประกวดทุกทีม 
๒. ขยายระยะเวลาการรับสมัครจนถึงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๘
หนังสือแจ้งปรับเงื่อนไขการประกวดวาดภาพตาม่องล่าย 58

หนังสือแจ้งปรับเงื่อนไขการประกวดวาดภาพตาม่องล่าย 58

ใบสมัคร (ปรับเงื่อนไขการประกวดวาดภาพตาม่องล่าย 58)

ใบสมัคร (ปรับเงื่อนไขการประกวดวาดภาพตาม่องล่าย 58)

หลักเกณฑ์การประกวดวาดภาพ "นิทานตาม่องล่าย" หน้า ๑

หลักเกณฑ์การประกวดวาดภาพ “นิทานตาม่องล่าย” หน้า ๑

หลักเกณฑ์การประกวดวาดภาพ "นิทานตาม่องล่าย" หน้า ๒

หลักเกณฑ์การประกวดวาดภาพ “นิทานตาม่องล่าย” หน้า ๒

นิทานตาม่องล่าย หน้า ๑

นิทานตาม่องล่าย หน้า ๑

นิทานตาม่องล่าย หน้า ๒

นิทานตาม่องล่าย หน้า ๒

นิทานตาม่องล่าย หน้า ๓

นิทานตาม่องล่าย หน้า ๓

นิทานตาม่องล่าย หน้า ๔

นิทานตาม่องล่าย หน้า ๔

นิทานตาม่องล่าย หน้า ๕

นิทานตาม่องล่าย หน้า ๕

นิทานตาม่องล่าย หน้า ๖

นิทานตาม่องล่าย หน้า ๖

นิทานตาม่องล่าย หน้า ๗

นิทานตาม่องล่าย หน้า ๗

นิทานตาม่องล่าย หน้า ๘

นิทานตาม่องล่าย หน้า ๘

นิทานตาม่องล่าย หน้า ๙

นิทานตาม่องล่าย หน้า ๙

นิทานตาม่องล่าย หน้า ๑๐

นิทานตาม่องล่าย หน้า ๑๐

นิทานตาม่องล่าย หน้า ๑๑

นิทานตาม่องล่าย หน้า ๑๑

นิทานตาม่องล่าย หน้า ๑๒

นิทานตาม่องล่าย หน้า ๑๒

นิทานตาม่องล่าย หน้า ๑๓

นิทานตาม่องล่าย หน้า ๑๓

นิทานตาม่องล่าย หน้า ๑๔

นิทานตาม่องล่าย หน้า ๑๔

นิทานตาม่องล่าย หน้า ๑๕

นิทานตาม่องล่าย หน้า ๑๕

นิทานตาม่องล่าย หน้า ๑๖

นิทานตาม่องล่าย หน้า ๑๖

นิทานตาม่องล่าย หน้า ๑๗

นิทานตาม่องล่าย หน้า ๑๗

นิทานตาม่องล่าย หน้า ๑๘

นิทานตาม่องล่าย หน้า ๑๘

นิทานตาม่องล่าย หน้า ๑๙

นิทานตาม่องล่าย หน้า ๑๙

นิทานตาม่องล่าย หน้า ๒๐

นิทานตาม่องล่าย หน้า ๒๐

(Visited 151 times, 1 visits today)
This entry was posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ and tagged . Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.