ประชุมสัมมนาผู้ประกอบกิจการและพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ดำเนินโครงการประชุมสัมมนาผู้ประกอบกิจการ
และพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑

ประชุมสัมมนาผู้ประกอบกิจการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑

ประชุมสัมมนาผู้ประกอบกิจการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑

ด้วยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด กำหนดดำเนินการโครงการประชุมสัมมนาผู้ประกอบกิจการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเกาะหลัก ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการและพนักงานเจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง สามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง และมีมาตรฐานแนวทางเดียวกัน

กำหนดการประชุมสัมมนาผู้ประกอบกิจการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑

กำหนดการประชุมสัมมนาผู้ประกอบกิจการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑

ในการนี้ จังหวัดจึงให้ผู้ประกอบกิจการเข้าร่วมประชุมฯ รับทราบนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมายในวันพฤหัสบดีที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเกาะหลัก ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามกำหนดการดังแนบ โดยขอความร่วมมือให้เข้าประชุมด้วยตนเองและส่งแบบตอบรับให้จังหวัดภายในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘

(Visited 127 times, 1 visits today)
This entry was posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ and tagged , . Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.