นุ่งซิ่นแต่งไทยไปวัดปฏิบัติธรรม 2558

โครงการนุ่งซิ่นแต่งไทยไปวัดปฏิบัติธรรม
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดทำโครงการ “นุ่งซิ่นแต่งไทยไปวัดปฏิบัติธรรม” โดยเชิญชวนและขอความร่วมมือหน่วยงาน สถานศึกษา ร่วมส่งเสริมสนับสนุนการแต่งกายด้วยผ้าไทย เช่น ผ้าพื้นเมือง ผ้าฝ้าย ผ้าทอมือ หรือผ้าไหม

คลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

คลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

สำนักงานคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สำนักงานคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

1.แต่งกายด้วยผ้าไทยอย่างน้อย สัปดาห์ละ 1 วัน ตามนโยบายของจังหวัด (วันพฤหัสบดี)
2.แต่งกายนุ่งผ้าซิ่นในงานรัฐพิธี งานพิธีการ และในวันสำคัญทางศาสนา อาทิ วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา วันขึ้นปีใหม่ เป็นต้น
3.รายงานการแต่งกายผ้าไทยตามแบบ ให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทุกเดือน ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยจังหวัดจะมอบเกียรติบัตรให้กับหน่วยงานที่เข้าร่%B

(Visited 90 times, 1 visits today)

This entry was posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์. Bookmark the permalink.