การประกวดดนตรีไทยของจังหวัดสมุทรสงคราม

การประกวดดนตรีไทยของจังหวัดสมุทรสงคราม

ประกวดดนตรีไทยจังหวัดสมุทรสงคราม

ประกวดดนตรีไทยจังหวัดสมุทรสงคราม

ด้วยจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม และสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม กำหนดจัดโครงการส่งเสริมเอกลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่น กิจกรรมลานวัฒนธรรม โดยจัดให้มีการประกวดดนตรีไทยขึ้น ระหว่างวันที่ ๘ – ๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ บ้านดนตรี วัดภุมรินทร์กุฎีทอง ตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๗

จึงขอเชิญนักเรียนส่งใบสมัครได้ทางไปรษณีย์ หรืออีเมล์ smk.culture@gmail.com ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร รายละเอียด และโน้ตเพลงได้ที่ http://www.m-culture.go.th/samutsongkhram

(Visited 1,384 times, 1 visits today)
This entry was posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ and tagged , . Bookmark the permalink.