โครงการสืบสานตำนานพื้นบ้านตาม่องล่าย 2558

โครงการสืบสานตำนานพื้นบ้านตาม่องล่าย ประจำปี 2558

จังหวัด โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ดำเนินโครงการสืบสานตำนานพื้นบ้าน “ตาม่องล่าย” ขึ้น ในวันที่ 20 สิงหาคม 2558 ณ ห้องดุสิตา กองบิน 5 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จึงขอเชิญสถานศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยส่งแบบตอบรับทางโทรสาร 032 – 604308 ภายในวันที่ 7 สิงหาคม 2558

กำหนดการโครงการสืบสานตำนานพื้นบ้านตาม่องล่าย 2558

กำหนดการโครงการสืบสานตำนานพื้นบ้านตาม่องล่าย 2558

แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการสืบสานตำนานพื้นบ้านตาม่องล่าย 2558

แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการสืบสานตำนานพื้นบ้านตาม่องล่าย 2558

หนังสือนำส่งเข้าร่วมโครงการสืบสานตำนานพื้นบ้านตาม่องล่าย 2558

หนังสือนำส่งเข้าร่วมโครงการสืบสานตำนานพื้นบ้านตาม่องล่าย 2558

2014-12-29 18.55.01 2014-12-29 18.55.51 2014-12-29 18.57.21 2014-12-29 18.58.08 2014-12-29 18.58.48 2014-12-29 18.53.10 2014-12-29 18.54.15เพื่อสืบสานตำนานพื้นบ้าน “ตาม่องล่าย” ซึ่งเป็นตำนานเรื่องเล่าขานตามความเชื่อของคนในพื้นถิ่นเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวประมง โดยจะเชิญผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่จังหวัดที่เกี่ยวข้องกับตำนานดังกล่าว 8 จังหวัด

(Visited 947 times, 1 visits today)
This entry was posted in ไม่มีหมวดหมู่ and tagged . Bookmark the permalink.