งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ขึ้น ในวันอังคารที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โดยมีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ดังนี้

เวลา ๐๖.๓๐ น. พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล

เวลา ๐๘.๓๐ น. พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร

เวลา ๑๘.๓๐ น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

กำหนดการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ

จัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

"""จัดงานเฉลิมพระเ%</p

จัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

(Visited 60 times, 1 visits today)
This entry was posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ไม่มีหมวดหมู่ and tagged , . Bookmark the permalink.