กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา 58

กำหนดการกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘

เวลา ๑๓.๐๐ น. หัวหน้าส่วนราชการ คณะเจ้าภาพถวายเทียนพรรษา พร้อมกันที่ศาลาหน้าวิหารหลวงพ่อเปี่ยม วัดเกาะหลัก พระอารามหลวง

เวลา ๑๓.๒๐ น. ประธาน (ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์) ถึงบริเวณพิธี

เวลา ๑๔.๐๐ น. หัวหน้าส่วนราชการ คณะเจ้าภาพถวายเทียนพรรษา พร้อมกันที่พระอุโบสถ วัดคลองวาฬ พระอารามหลวง

เวลา ๑๔.๓๐ น. ประธาน (ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์) ถึงบริเวณพิธี

เวลา ๑๕.๓๐ น. หัวหน้าส่วนราชการ คณะเจ้าภาพถวายเทียนพรรษา พร้อมกันที่ศาลา ๘๐ ปี วัดธรรมิการามวรวิหาร

เวลา ๑๖.๐๐ น. ประธาน (ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์) ถึงบริเวณพิธี

กำหนดการกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

(Visited 110 times, 1 visits today)
This entry was posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ and tagged , . Bookmark the permalink.