รณรงค์ส่งเสริมเทศกาลถือศีลกินเจ ร่วมสืบสาน วิถีถิ่น วิถีไทย ประจำปี 2558

การรณรงค์ส่งเสริมเทศกาลถือศีลกินเจ ร่วมสืบสาน วิถีถิ่น วิถีไทย ประจำปี 2558

แก้ป้ายกินเจด้วยการถือศีลกินเจ หรือประเพณีถือศีลกินผัก เป็นประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามที่สืบทอดมาเป็นระยะเวลานาน เป็นกิจกรรมที่สร้างบุญ สร้างกุศล เชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนถือศีล ละเว้นชีวิต หยุดการเบียดเบียนผู้อื่น รวม 9 วัน ตั้งแต่วันขึ้น 1 ค่ำ ถึง ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 9 ตามปฏิทินจีนสำหรับเทศกาลกินเจ ประจำปี 2558 นี้ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 21 ตุลาคม ๒๕๕๘ ในการนี้ กรมการศาสนา            ได้พิจารณาเห็นว่าการถือศีลกินเจ เป็นการปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่ส่งเสริมให้ประชาชนรักษาศีล 5 ซึ่งการกินเจเป็นสิ่งที่ดี สร้างความสมดุลกับตัวเอง ได้สร้างบุญกุศล และเป็นการทำความดี และสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงวัฒนธรรมที่มุ่งเน้น         ส่งเสริมในเรื่อง “วิถีถิ่น วิถีไทย” ส่งเสริมให้ประชาชนยึดมั่นในศาสนา ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญา     ของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรม มีเป้าหมายสูงสุด คือ               “สังคมคุณธรรม” ที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน จึงขอความร่วมมือสถานีวิทยุชุมชน เคเบิ้ลทีวี         สื่อสิ่งพิมพ์ องค์กร หน่วยงาน สถานศึกษา ภายในจังหวัดร่วมประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชนถือศีล ละเว้นชีวิต         หยุดการเบียดเบียนผู้อื่นตลอดช่วงเทศกาลกินเจ

ผู้สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซด์กรมการศาสนา http://www.dra.go.th/th/vdodetail-24-3-1-6.html

(Visited 158 times, 1 visits today)
This entry was posted in ข่าวประชาสัมพันธ์. Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.