วัดห้วยทรายขาว

วัดห้วยทรายขาว (ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ จัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน “ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ประกอบด้วยกิจกรรม พิธีทางศาสนา ปฏิบัติธรรม ณ วัดภายในชุมชนคุณธรรม การจัดกิจกรรม ค่ายพุทธบุตร จำนวนผู้ร่วมกิจกรรม  ๑๓๔  รูป/คน มีจำนวนกลุ่มเด็กวัยเรียน (อายุระหว่าง ๕ – ๑๔ ปี) เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน  ๑๒๐ คน1

2


วันที่ ๑๓ – ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ วัดห้วยทรายขาว ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรม พิธีเปิดการอบรมบวชศีลจาริณี ถวายเป็นพระราชกุศล จำนวนผู้ร่วมกิจกรรม ๘๕ คน มีจำนวนกลุ่มเด็กวัยเรียน (อายุระหว่าง ๕ – ๑๔ ปี) เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๖๒ คน

ห้วย1.2.2

ห้วย1.2.4


วันที่ ๑๐  สิงหาคม ๒๕๖๐ วัดห้วยทรายขาว ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”  บำเพ็ญประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบวรราชินีนาถ  ในราชกาลที่ ๙  ทำความสะอาดสาธารณะประโยชน์ จำนวนผู้ร่วมกิจกรรม  ๒๕ คน

ห้วย2.1

ห้วย2.1.3


วันที่ ๑๕ สิงหาคม  ๒๕๖๐  วัดห้วยทรายขาว ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรม รับบริจาคสิ่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดสกลนคร จำนวนผู้ร่วมกิจกรรม  ๒๗  รูป/คน มีจำนวนกลุ่มเด็กวัยเรียน (อายุระหว่าง ๕ – ๑๔ ปี) เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน  ๒๐  คน

ห้วย2.2.1

ห้วย2.2.2

(Visited 30 times, 1 visits today)
This entry was posted in ชุมชนคุณธรรม 2560 and tagged . Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.