วัดถ้ำเขาไม้รวก

วัดถ้ำเขาไม้รวก (ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 

วันที่ ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๖๐ กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน “ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ประกอบด้วยกิจกรรม พิธีทางศาสนา ปฏิบัติธรรม ณ วัดภายในชุมชนคุณธรรมฯทั้ง ๓ ศาสนา ได้แก่ ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม กิจกรรมรวมพลัง ๓ ศาสนา เสริมสร้างความสมานฉันท์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ อาคารไมเกิ้ล โรงเรียนอรุณวิทยา พิธีกรรมประกอบด้วยพิธีกรรม(คริสต์) สวดดูอาร์ขอพร(อิสลาม) และพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลฯ(พุทธ)
ถ้ำ1.3

ถ้ำ1.4


วันที่ ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๖๐ วัดถ้ำเขาไม้รวก ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลอ่างทอง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”  บำเพ็ญประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบวรราชินีนาถ  ในราชกาลที่ ๙  ชื่อกิจกรรม  การเพาะปลูกต้นดาวเรืองเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  ของผู้นำ ๓ ศาสนา  และของคณะผู้บริหารโรงเรียน คุณครู เด็กนักเรียน และผู้ปกครอง และการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ “ดอกดารารัตน์” ถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ของคณะคุณครูและเด็กนักเรียน จำนวนผู้ร่วมกิจกรรม ๒,๐๐๐ คน/รูป มีจำนวนกลุ่มเด็กวัยเรียน อายุระหว่าง ๕ – ๑๔  เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๑,๐๐๐ คน

ถ้ำ2.1.4

ถ้ำ2.1.3


วันที่ ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๖๐ วัดถ้ำเขาไม้รวก ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลอ่างทอง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรม การปลูกป่าชายเลน โครงการบำรุงรักษาแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมปลูกป่าชายเลน เฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ จำนวนผู้ร่วมกิจกรรม ๕๐ รูป/คน มีจำนวนกลุ่มเด็กวัยเรียน  อายุระหว่าง ๕ – ๑๔  เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๓๐ คน

ถ้ำ2.2.3

ถ้ำ2.2.2


วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ วัดถ้ำเขาไม้รวก ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลอ่างทอง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาชุมชนทำความดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที ๙ ตัดแต่งต้นไม้ริมทาง จำนวนผู้ร่วมกิจกรรม ๕๐ คน

ถ้ำ2.3.4

ถ้ำ2.3.2

 

(Visited 67 times, 1 visits today)
This entry was posted in ชุมชนคุณธรรม 2560 and tagged . Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.