เมืองปราณบุรี

เมืองปราณบุรี (ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ จัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน “ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ประกอบด้วย กิจกรรม พิธีทางศาสนา ปฏิบัติธรรม ณ วัดภายในชุมชนคุณธรรมฯ การจัดกิจกรรม ตักบาตรอาหาร ฟังเทศนา และสวดมนต์ทำวัตรเย็นทำบุญเนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติ จำนวนผู้ร่วมกิจกรรม ๒๓๐ รูป/คน มีจำนวนกลุ่มเด็กวัยเรียน (อายุระหว่าง ๕ – ๑๔ ปี) เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๕๐ คน

ปราน1.1.3

ปราน1.1.4


วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เมืองปราณบุรี ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนทุกภาคส่วนเข้าร่วมกิจกรรม การจัดกิจกรรม ถนนคนเดินเมืองปราณบุรีน้อมรำลึกคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ จำนวนผู้ร่วมกิจกรรม ๑,๐๐๐ คน มีจำนวนกลุ่มเด็กวัยเรียน (อายุระหว่าง ๕ – ๑๔ ปี) เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๔๐๐ คน

ปราน1.2.4

ปราน1.2.3


ทุกวัน ศุกน์ เสาร์ อาทิตย์  เมืองปราณบุรี ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ กิจกรรม การจำหน่าย สาธิตสินค้าชุมชนคุณธรรม ชื่อกิจกรรม ผลิต จำหน่ายและสาธิตสินค้าชุมชนคุณธรรม จำนวนผู้ร่วมกิจกรรม ๑,๐๐๐ คน มีจำนวนกลุ่มเด็กวัยเรียน (อายุระหว่าง ๕ – ๑๔ ปี) เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๔๕๐ คน

ปราน2.4

ปราน2.2

(Visited 28 times, 1 visits today)
This entry was posted in ชุมชนคุณธรรม 2560 and tagged . Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.