วัดทุ่งกลาง

วัดทุ่งกลาง (ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ จัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน “ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ประกอบด้วยกิจกรรม พิธีทางศาสนา ปฏิบัติธรรม ณ วัดภายในชุมชนคุณธรรมฯ การจัดกิจกรรม ตักบาตรอาหาร ฟังเทศนา เนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติ จำนวนผู้ร่วมกิจกรรม  ๑๓๐  รูป/คน มีจำนวนกลุ่มเด็กวัยเรียน (อายุระหว่าง ๕ – ๑๔ ปี) เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน  ๘๐ คน

ทุ่ง1.1.2

ทุ่ง1.1.1


วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ วัดทุ่งกลาง ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลเขาล้าน อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกภาคส่วนเข้าร่วมกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ การจัดกิจกรรม วางพานพุ่มเงิน พุ่มทอง จำนวนผู้ร่วมกิจกรรม  ๕๐๐ คน มีจำนวนกลุ่มเด็กวัยเรียน (อายุระหว่าง ๕ – ๑๔ ปี) เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๑๐๐ คน

ทุ่ง1.2.3


วันที่ ๑ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ วัดทุ่งกลาง ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลเขาล้าน อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ประกอบด้วยกิจกรรม การจำหน่าย สาธิตสินค้าชุมชนคุณธรรม จำนวนผู้ร่วมกิจกรรม ๕๐๐ คน มีจำนวนกลุ่มเด็กวัยเรียน (อายุระหว่าง ๕ – ๑๔ ปี) เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๒๕๐ คน

ทุ่ง2.4

ทุ่ง2.1.1


วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ จัดกิจกรรม “จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ” บำเพ็ญประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบวรราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ชื่อกิจกรรม จิตอาสาทำความสะอาดถนนและบริเวณโดยรอบศาลาอเนกประสงค์ การจัดกิจกรรม ทำความสะอาดถนนและบริเวณโดยรอบศาลาอเนกประสงค์ จำนวนผู้ร่วมกิจกรรม ๒๗ คน

ทุ่ง3.4

ทุ่ง3.1

 

(Visited 13 times, 1 visits today)
This entry was posted in ชุมชนคุณธรรม 2560 and tagged . Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.