ไร่ดินไทย

ไร่ดินไทย (ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ไร่ดินไทย ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน “ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ประกอบด้วยกิจกรรม พิธีทางศาสนาปฏิบัติธรรม ณ วัดภายในชุมชนคุณธรรมฯ การจัดกิจกรรม ตักบาตรอาหาร ฟังเทศนา เนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติจำนวนผู้ร่วมกิจกรรม ๒๓๐ รูป/คน มีจำนวนกลุ่มเด็กวัยเรียน (อายุระหว่าง ๕ – ๑๔ ปี) เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๕๐ คน

ไร่1.1.1

ไร่1.1.3


วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ บ้านไร่ดินไทย ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  จัดกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนทุกภาคส่วนเข้าร่วมกิจกรรม การจัดกิจกรรม การระลึกพระคุณแม่    ผูกมือรับขวัญและกราบแม่ จำนวนผู้ร่วมกิจกรรม ๕๗ รูป/คน มีจำนวนกลุ่มเด็กวัยเรียน (อายุระหว่าง   ๕ – ๑๔ ปี) เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๓๐ คน
ไร่1.2.1

ไร่1.2.2


วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ บ้านไร่ดินไทย ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙  ชื่อกิจกรรม ด้านศิลปะ และวัฒนธรรมตามพระราชดำริ การจัดกิจกรรม จัดการแสดงศิลปะกลองยาว จำนวนผู้ร่วมกิจกรรม ๕๗ คน มีจำนวนกลุ่มเด็กวัยเรียน (อายุระหว่าง ๕ – ๑๔ ปี) เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๓๐ คน

ไร่1.3.2


วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ บ้านไร่ดินไทย ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรม “จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ” บำเพ็ญประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็ดพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบวรราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ชื่อกิจกรรม ทำความสะอาดสาธารณประโยชน์และทำความสะอาดโบราณสถาน การจัดกิจกรรม ทำความสะอาดวัดหนองกุ่มและทาสีให้กับโรงเรียนวัดหนองกุ่ม จำนวนผู้ร่วมกิจกรรม ๘๕ คน มีจำนวนกลุ่มเด็กวัยเรียน (อายุระหว่าง ๕ – ๑๔ ปี) เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๓๔ คน

ไร่3.1

ไร่3.2

(Visited 62 times, 1 visits today)
This entry was posted in ชุมชนคุณธรรม 2560 and tagged . Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.