บ้านไร่บน

ไร่บน (ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ บ้านไร่บน ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน “ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ชื่อกิจกรรม พิธีทางศาสนา ปฏิบัติธรรม ณ วัดภายในชุมชนคุณธรรมฯ การจัดกิจกรรม ค่ายพระพุทธบุตร จำนวนผู้ร่วมกิจกรรม ๑๐๔ รูป/คน มีจำนวนกลุ่มเด็กวัยเรียน (อายุระหว่าง ๕ – ๑๔ ปี) เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๙๕ คนบน1.1.2

บน1.1.1


วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ บ้านไร่บน ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ชื่อกิจกรรม จัดการแสดงตามวิถีชีวิตแบบวัฒนธรรมไทย การจัดกิจกรรม จัดการแสดงศิลปะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ จำนวนผู้ร่วมกิจกรรม ๒๐๐ คน มีจำนวนกลุ่มเด็กวัยเรียน (อายุระหว่าง ๕ – ๑๔ ปี) เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๑๕๐ คน

บน2.1
บน2.3


วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ บ้านไร่บน ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จัดกิจกรรม “จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ” บำเพ็ญประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบวรราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ชื่อกิจกรรม ทำความสะอาดสาธารณประโยชน์ การจัดกิจกรรม ได้ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอ่างเก็บน้ำยางชุม ในโครงการพระราชดำริ ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ จำนวนผู้ร่วมกิจกรรม ๓๐๐ คน มีจำนวนกลุ่มเด็กวัยเรียน (อายุระหว่าง ๕ – ๑๔ ปี) เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๑๕๐ คน

บน3.1

บน3.2

(Visited 21 times, 1 visits today)
This entry was posted in ชุมชนคุณธรรม 2560 and tagged . Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.