การคัดเลือกเด็กทีมีความประพฤติดี เพื่อรับเกียรติบัตรในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑

ด้วยกระทรวงวัฒรธรรม ได้กำหนดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันเสาร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และได้กำหนดให้มีการยกย่องเด็กดีเพื่อสนับสนุนให้เด็กมีความประพฤติดีมีค่านิยมตามนโยบายของรัฐบาล โดยให้จังหวัดพิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่อเด็กดี จังหวัดละ ๑ คน เป็นตัวแทนเข้ารับเกียรติบัตรจากกระทรวงวัฒนธรรม

จังหวัด จึงขอความร่วมมือคัดเลือกเด็กที่มีความประพฤติดีมีค่านิยม ซึ่งมี่คุณสมบัติเหมาะสมตามเกณฑ์การคัดเลือกฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จำนวน ๑ คน ส่งชื่อพร้อมเอกสารปรักอบและซีดีบันทึกข้อมูล จำนวน ๒ ชุด ไปยังสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถนนสละชีพ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภายในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑001 002 003 004 005 006

(Visited 193 times, 1 visits today)
This entry was posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ and tagged . Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.