โครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย

ด้วยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จัดทำโครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทยประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและให้ความสำคัญกับเยาวชนต้นแบบที่ได้ปฏิบัติตามวิถีวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในสังคม รวมทั้งเปิดโอกาสและสร้างแรงบรรดาลใจให้เยาวชนได้เผยแพร่การปฏิบัติทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทย ตลอดจนขยายผลให้สอดรับกับนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรม ให้เด็กไทยทุกคนเล่นดนตรีไทยเป็นอย่างน้อยคนละ ๑ ชนิด ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมอบหมายให้จังหวัดดำเนินการคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย จังหวัดละ ๓ คน คือ ระดับประถมศึกษา ๑ คน ระดับมัธยมศึกษา ๑ คน และระดับอุดมศึกษา ๑ คน

จึงขอความร่วมมือคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ส่งข้อมูลประวัติและผลงานพร้อมหลักฐานประกอบ เข้ารับการคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดในรูปแบบเอกสารพร้อมไฟล์ข้อมูล CD ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ดาวน์โหลดแบบประเมินการคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย

001 002 (2) 003 (2) 004 (2) 005 (2) 006 (2) 007 (2) 008 (2) 009 010 (2) 011 (2)

(Visited 50 times, 1 visits today)
This entry was posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ and tagged . Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.