การปฏิบัติการงานศิลปะเขียนภาพเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ด้วยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวะดประจวบคีรีขันธ์ ตระหนักและเห็นความสำคัญของงานศิลปะที่ช่วยสร้างสรรค์และจรรโลงให้เยาวชน ประชาชนและสังคมได้รับประโยชน์ เป็นสื่อที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ สร้างจิตสำนึก สามารถหล่อหลอมกล่อมเกลาจิตใจ จิตสำนึกของเยาวชนให้เป็นคนดีของสังคม ปัจจุบันสำนักงานวัฒนธรมจังหวัดได้รับนโยบายจากกระทรวงวัฒนธรรมจังหวัด ให้ส่งเสริมสนับสนุนและสร้างกิจกรรมด้านศิลปะให้เป็นส่วนสำคัญของกิจกรรมต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสและเปิดพื้นที่ให้เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ฝึกฝน เพิ่มทักษะ เป็นพื้นที่แสดงความรู้ ความสามารถ ให้สาธารณชนได้รับรู้ และนำสู่การใช้ประโยชน์ต่อไป อาทิ โครงการประจวบคีรขันธ์เมืองท่องเทีรยวเพื่อสุขภาพ : ถนนสายท่องเที่ยววิถีไทยใจเป็นสุข ลานวัฒนธรรม ๑๐ ลาน ART ๑๐ ACT ไทย ซึ่งกำหนดเปิดพื้นที่ให้เยาวชน ประชาชนทุกภาคส่วนร่วมกิจกรรมเป็นประจำทุกเดือน

เพื่อให้เกิดมิติแห่งความร่วมมือที่ชัดเจนและขยายเครือข่ายให้ครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัดแสดงออกด้านศักยภาพของผู้สนใจในงานด้านศิลปะ จึงขอความร่วมมือท่านประชาสัมพันธ์ เชิญชวนบุคลากรในสังกัดร่วมการปฏิบัติการงานศิลปะเขียนภาพเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ ๑ ภายใต้กิจกรรม ๑๐ ลาน ART ๑๐ ACT ไทย ในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙:๐๐น. ตามกำหนดที่แนบ โดยส่งแบบตอบรับให้สำนักงานวัฒนฑรรม ภายในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

การปฏิบัติการงานศิลปะเขียนภาพเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ ๑

001

 

(Visited 16 times, 1 visits today)
This entry was posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ and tagged . Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.