โครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ และบรรยายธรรม

ด้วยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ และบรรยายธรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ระดับจังหวัด ในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ วัดคลองวาฬพระอารามหลวง อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ในรูปแบบที่ถูกต้อง และศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับหลักธรมทางพระพุทธศาสนา ตลอดจนได้ฝึกฝนทักษะต่อที่ชุมชน และฝึกปฏิบัติมารยาทไทยในศาสนพิธี พร้อมทั้งปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมผ่านกระบวนการบรรยายธรรม โดยผู้ที่ได้รับเป็นตัวเเทนจังหวัด จะได้เข้าประกวดระดับภาค(ภาคคณะสงฆ์ ๑๕) ระดับประเทศ ตามลำดับ และผู้ชนะการประกวดระดับประเทศ จะได้รับรางวัลโร่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในพิธีเปิดงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑

จังหวัดจึงขอความร่วมมือผู้บริหารสถานศึกษาทุกสังกัด สนับสนุนนักเรียนเข้าร่วมประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ และบรรยายธรรม ในวัน เวลา ณ สถานที่ดังกล่าวโดยศึกษาหลักเกณฑ์การประกวดตามเอกสารที่แนบและส่งใบสมัครได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดณ ชั้น ๕ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

โครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ และบรรยายธรรม

002

(Visited 71 times, 1 visits today)
This entry was posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ and tagged . Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.