การประกวดคลิปวีดิโอ หัวข้อ เด็กไทย 4.0 รู้เท่าทันสื่อ ปี 2561

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดการประกวดคลิปวีดิโอสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ หัวข้อ “เด็กไทย 4.0 รู้เท่าทันสื่อ” ประจำปี 2561 โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

1. คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

1.1 มีสถานภาพเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า – ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไม่น้อยกว่า 5 เดือนนับถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2561

1.2 สามารถส่งผลงานในนามบุคคล (ประเภทบุคคล) หรือเป็นทีม (ประเภททีม ๆ ละไม่เกิน 3 คน)

ส่งผลงานได้เพียงคน/ทีม ละ 1 ผลงาน

  1. เกณฑ์การประกวดคลิปวีดีโอสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ หัวข้อ “เด็กไทย 4.0 รู้เท่าทันสื่อ

2.1 เนื้อหาคลิปวีดิโอ มีความยาว 60 วินาที รวมไตเติ้ล (ถ้ามี)

2.2 ขอบเขตของเนื้อหาในคลิปที่ส่งเข้าประกวดภายใต้ หัวข้อ “เด็กไทย 4.0 รู้เท่าทันสื่อ”  จะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับการปลูกจิตสำนึกด้านการผลิตสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ การรู้ทันเท่าสื่อ  และเลือกบริโภคสื่ออย่างถูกต้องให้กับเด็กและเยาวชน รวมถึงประชาชนทั่วไป นำไปสู่การร่วมกันป้องกัน แก้ไขปัญหา และสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่สังคมต่อไป โดยไม่จำกัดเทคนิคในการนำเสนอผลงาน ชื่อคลิปผลงานขึ้นอยู่กับผู้สมัครเอง โดยต้องมีชื่อและโลโก้ของกระทรวงวัฒนธรรม และโลโก้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในท้ายเครดิต

2.3 ผู้สมัครจะต้องคิดคำขวัญ หรือสโลแกนที่ง่ายต่อการจดจำผลงานที่ส่งเข้าประกวด

2.4 ผลงานคลิป ต้องไม่ลบหลู่ต่อสถาบันชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์ และไม่ใช้ถ้อยคำ  ที่เป็นการดูถูก ดูหมิ่น เสียดสี และก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม รวมถึงต้องไม่กระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

2.5 ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิป วิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์  และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน ทางผู้จัดโครงการฯ ไม่มีส่วนในการรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้ามีการตรวจสอบพบภายหลัง จะถือเป็นโมฆะและถูกเรียกรางวัลคืน

2.6 ความละเอียดของไฟล์ผลงานไม่ต่ำกว่า 720 p (1280 x 720) ประเภทไฟล์ wmv, mpg, mp๔, mov, flv

2.7 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด และเงื่อนไขต่าง ๆ ของการประกวด โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2.8 ทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวด ถือเป็นลิขสิทธิ์ร่วมของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และผู้สร้างสรรค์งาน โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พึงมีสิทธ์ที่จะแก้ไข ดัดแปลง โดยไม่จำเป็นต้องขออนุญาตผู้สร้างสรรค์ผลงาน

2.9 ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

2.10 ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไม่น้อยกว่า 5 เดือนนับถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 และกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มการสมัคร พร้อมแนบหลักฐานการสมัครให้ครบถ้วนสมบูรณ์

poster-clip12-723x1024 61ใบสมัครประกวดคลิป61หลักเกณฑ์การประกวดคลิปวีดิโอ 61 หน้า1หลักเกณฑ์การประกวดคลิปวีดิโอ 61 หน้า2ผลการประกวดคลิปวีดีโอสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ หัวข้อ “เด็กไทย 4.0 รู้เท่าทันสื่อ”

20180809093403355_0001 pic20180809103907254-page-00120180809103907254-page-002edit

(Visited 143 times, 1 visits today)
This entry was posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, คณะกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ and tagged . Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.