วัฒนธรรมวินิต ปี ๒๕๖๔

ประกาศผลการคัดเลือกเด็ก
เพื่อเข้ารับประกาศเกียรติคุณ “วัฒนธรรมวินิต”

เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
**********

CCI01282021-min

แบบเสนอชื่อวัฒนธรรมวินิต หน้า1-min

แบบเสนอชื่อวัฒนธรรมวินิต หน้า2-min

เกณฑ์การคัดเลือกวัฒนธรรมวินิต ๒๕๖๔-page-001-min

This entry was posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ and tagged . Bookmark the permalink.