โครงการประกวดทำคลิป “สัญจรดี วิถีไทย ปีที่ 2 : ขับเร็วชิดขวา ขับช้าชิดซ้าย”

ขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วม โครงการประกวดทำคลิป
“สัญจรดี วิถีไทย ปีที่ 2 : ขับเร็วชิดขวา ขับช้าชิดซ้าย”
จัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 800,000 บาท

แบ่งเป็น 2 ระดับ
-ระดับมัธยมศึกษา (ม.1 – ม.6), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
-ระดับอุดมศึกษา, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า

🥇รางวัลชนะเลิศ ระดับละ 1 รางวัล
รับเงินรางวัล 110,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร

🥈รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับละ 1 รางวัล
รับเงินรางวัล 60,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร

🥉รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับละ 1 รางวัล
รับเงินรางวัล 40,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร

🏅รางวัลชมเชย ระดับละ 10 รางวัล
รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร

สนใจสมัครเข้าร่วมประกวดได้ที่ www.twtvdo.com

ดาวโหลดโปสเตอร์ได้ที่นี่ https://drive.google.com/…/1VrJnP1rM6OyQEPODaEUYZb4rZEl…
………………………………………………

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที%

(Visited 77 times, 1 visits today)
This entry was posted in สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์. Bookmark the permalink.