ลงนามถวายพระพร

ดร.อนันต์ นาวิไล วัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
และข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ โรงพยาบาลศิริราช

http://province.m-culture.go.th/prachuapkhirikhan/wp-content/uploads/2011/05/Felicitate-2011.jpg
http://province.m-culture.go.th/prachuapkhirikhan/wp-content/uploads/2011/05/Felicitate-2011-1.jpg
http://province.m-culture.go.th/prachuapkhirikhan/wp-content/uploads/2011/05/Felicitate-2011-2.jpg
http://province.m-culture.go.th/prachuapkhirikhan/wp-content/uploads/2011/05/Felicitate-2011-3.jpg
http://province.m-culture.go.th/prachuapkhirikhan/wp-content/uploads/2011/05/Felicitate-2011-4.jpg

(Visited 49 times, 1 visits today)
This entry was posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, ลงนามถวายพระพร, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ and tagged . Bookmark the permalink.

37 Responses to ลงนามถวายพระพร

 1. พัน.รพศ.ศสพ. says:

  ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข พระพ่อหลวงผู้ไม่เคยทอดทิ้งคนไทย ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน ทรงเป็นมิ่งขวัญของประชาชนคนไทยชั่วนิรันดร์ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

 2. พัน.รพศ.ศสพ. says:

  พระองค์ทรงเหน็ดเหนื่อยพระวรกาย เพื่อพสกนิกรไทยมายาวนาน ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

 3. พัน.รพศ.ศสพ. says:

  ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ขอองค์พระสยามเทวาธิราชปกปักษ์รักษาพระองค์ท่านให้แคล้วคลาดจาก ภัยอันตรายใด ๆ ทั้งปวง เป็นมิ่งขวัญล้นเกล้าล้นกระหม่อมตราบนานเท่านาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

 4. พัน.รพศ.ศสพ. says:

  พระทรงเป็นดวงใจไทยทั้งชาติ ปวงข้าบาทน้อมจิตอธิษฐาน มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน นิจนิรันดร์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

 5. พัน.รพศ.ศสพ. says:

  เราชาวไทยควรยึดแบบอย่างเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลพระบาทนำมาปฏิบัติให้เกิดผลแก่ตนเอง สังคมและประเทศชาติ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

 6. พัน.รพศ.ศสพ. says:

  ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

 7. พัน.รพศ.ศสพ. says:

  สองพระหัตถ์ปัดทุกข์แผ่สุขชาติ สองพระบาทเบิกทางกระจ่างผล น้อมใจภักดิ์จักรีภูมิพล บุญเหลือล้นที่เกิดในร่มใบบุญ ถึงจะอยู่แดนไกลไม่เลือนลาง พระบารมีไท้ยังซาบซ่านติดตรึงใจ
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

 8. พัน.รพศ.ศสพ. says:

  พระทรงเป็นดวงใจไทยทั้งชาติ ปวงข้าบาทน้อมจิตอธิษฐาน มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน นิจนิรันดร์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

 9. พัน.รพศ.ศสพ. says:

  ในหลวงของเราทรงเป็นมหาราชผู้ทรงธรรม ย่อมนำความเจริญร่มเย็นมาสู่ปวงชนชาวไทยผู้มีความจงรักภักดีอย่างแท้จริง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

 10. พัน.รพศ.ศสพ. says:

  ขอพระองค์หายจากพระประชวร โดยเร็ว ขอให้พระพลานามัยแข็งแรง เป็นมิ่งขวัญปวงชนชาวไทย เป็นร่มฉัตร ปกปักษ์ประเทศไทย และทรงไว้ซึ่งทศพิธราชธรรมเทอญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

 11. พัน.รพศ.ศสพ. says:

  ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

 12. พัน.รพศ.ศสพ. says:

  พระองค์ทรงเหน็ดเหนื่อยพระวรกาย เพื่อพสกนิกรไทยมายาวนาน ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

 13. พัน.รพศ.ศสพ. says:

  สองระหัตถ์ปัดเป่าบรรเทาทุกข์ สองพระบาทดั้นบุกทุกแห่งหน สองพระเนตรแลไกลดุจสายชล หนึ่งพระทัยเปี่ยมล้นพระกรุณา ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

 14. พัน.รพศ.ศสพ. says:

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงพระเกษมสำราญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงสถิตเป็นพระมิ่งขวัญ แห่งปวงข้าพระพุทธเจ้าตราบชั่วนิจนิรันดร์ เทอญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

 15. พัน.รพศ.ศสพ. says:

  ปวงชนชาวไทยอยู่ดีมีสุขสงบ มีสิทธิเสรีภาพอยู่บนผืนแผ่นดินธรรมได้ภายใต้ร่มพระบารมีในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 16. พัน.รพศ.ศสพ. says:

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพระพลานามัยที่แข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป ทรงพระเกษมสำราญ อย่าให้มีเรื่องทุกข์ร้อนพระราชหฤทัย และข้าพระพุทธเจ้าก็จะทำตัวเป็นคนดี เพื่อมิให้ท่านต้องทรงไม่สบายพระราชหฤทัย ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ

 17. พัน.รพศ.ศสพ. says:

  สองพระหัตถ์ปัดทุกข์แผ่สุขชาติ สองพระบาทเบิกทางกระจ่างผล น้อมใจภักดิ์จักรีภูมิพล บุญเหลือล้นที่เกิดในร่มใบบุญ ถึงจะอยู่แดนไกลไม่เลือนลาง พระบารมีไท้ยังซาบซ่านติดตรึงใจ
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

 18. พัน.รพศ.ศสพ. says:

  ขอพระองค์ทรงมีพลานามัย สมบูรณ์แข็งแรง อยู่คู่ประเทศไทยสืบไป ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 19. พัน.รพศ.ศสพ. says:

  ขออำนาจแห่งพระรัตนตรัยและพระสยามเทวาธิราช โปรดปกป้องอภิบาลในหลวง ทรงหายจากพระประชวรโดยเร็ว มีพลานามัยสมบูรณ์ ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

 20. พัน.รพศ.ศสพ. says:

  ด้วยพระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์ว่า แนวทางพระราชดำริในพระองค์ เรียบง่าย ปฏิบัติได้ผลเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

 21. พัน.รพศ.ศสพ. says:

  ในหลวง ของเราทรงเป็นมหาราชผู้ทรงธรรม ย่อมนำความเจริญร่มเย็นมาสู่ปวงชนชาวไทยผู้มีความจงรักภักดีอย่างแท้จริง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

 22. พัน.รพศ.ศสพ. says:

  ขอให้ในหลวงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์และแข็งแรงและขอให้พระองค์มีพระชนมายุยืนนาน
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

 23. พัน.รพศ.ศสพ. says:

  ด้วยพระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์ว่า แนวทางพระราชดำริในพระองค์ เรียบง่าย ปฏิบัติได้ผลเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

 24. พัน.รพศ.ศสพ. says:

  หนทางจะกันดารลำบากยากแค้นแดนไกลสักปานใดก็ตาม พระองค์ไม่ทรงเคยย่อท้อ ทรงเสด็จไปบำรุงสุขให้กับราษฎรของพระองค์ทุกพื้นที่ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

 25. พัน.รพศ.ศสพ. says:

  ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ เพื่อเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

 26. พัน.รพศ.ศสพ. says:

  สองระหัตถ์ปัดเป่าบรรเทาทุกข์ สองพระบาทดั้นบุกทุกแห่งหน สองพระเนตรแลไกลดุจสายชล หนึ่งพระทัยเปี่ยมล้นพระกรุณา ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

 27. พัน.รพศ.ศสพ. says:

  พระองค์ทรงเหน็ดเหนื่อยพระวรกาย เพื่อพสกนิกรไทยมายาวนาน ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

 28. พัน.รพศ.ศสพ. says:

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพระพลานามัยที่แข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป ทรงพระเกษมสำราญ อย่าให้มีเรื่องทุกข์ร้อนพระราชหฤทัย และข้าพระพุทธเจ้าก็จะทำตัวเป็นคนดี เพื่อมิให้ท่านต้องทรงไม่สบายพระราชหฤทัย ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ

 29. พัน.รพศ.ศสพ. says:

  ปวงชนชาวไทยอยู่ดีมีสุขสงบ มีสิทธิเสรีภาพอยู่บนผืนแผ่นดินธรรมได้ภายใต้ร่มพระบารมีในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 30. พัน.รพศ.ศสพ. says:

  พระทรงเป็นดวงใจไทยทั้งชาติ ปวงข้าบาทน้อมจิตอธิษฐาน มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน นิจนิรันดร์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

 31. พัน.รพศ.ศสพ. says:

  พระองค์ทรงเหน็ดเหนื่อยพระวรกาย เพื่อพสกนิกรไทยมายาวนาน ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

 32. พัน.รพศ.ศสพ. says:

  พระทรงเป็นดวงใจของไทยทั้งชาติ ปวงข้าบาทน้อมจิตอธิษฐาน มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน นิจนิรันดรขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

 33. พัน.รพศ.ศสพ. says:

  หนทางจะกันดารลำบากยากแค้นแดนไกลสักปานใดก็ตาม พระองค์ไม่ทรงเคยย่อท้อ ทรงเสด็จไปบำรุงสุขให้กับราษฎรของพระองค์ทุกพื้นที่ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

 34. พัน.รพศ.ศสพ. says:

  ขอพระองค์หายจากพระประชวร โดยเร็ว ขอให้พระพลานามัยแข็งแรง เป็นมิ่งขวัญปวงชนชาวไทย เป็นร่มฉัตร ปกปักษ์ประเทศไทย และทรงไว้ซึ่งทศพิธราชธรรมเทอญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

 35. พัน.รพศ.ศสพ. says:

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพระพลานามัยที่แข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป ทรงพระเกษมสำราญ อย่าให้มีเรื่องทุกข์ร้อนพระราชหฤทัย และข้าพระพุทธเจ้าก็จะทำตัวเป็นคนดี เพื่อมิให้ท่านต้องทรงไม่สบายพระราชหฤทัย ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ

 36. ฝขว.ร.๕ พัน.๑ says:

  1.ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
  2.ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
  3.ขอพระองค์อยู่คู่แผ่นดินไทยตลอดไป
  4.ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
  5.ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
  6.ขอให้พระองค์อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้กับปวงประชาไทยตลอดกาลนานเทอญ
  7.ทรงพระเกษมสำราญ
  8.เรารักในหลวง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
  9.ขอองค์ท่านอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ขอองค์ท่านมีพระพลานามัยแข็งแรง
  10.ขอพระองค์ทรงหายจากอาการพระประชวรเร็ววัน
  11.ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกปกปักษ์รักษาพระองค์ให้รอดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวง
  12.ขอให้พระองค์อยู่เป็นเสาหลักแห่งสยามประเทศต่อไปตลอดกาล
  13.ข้าพเจ้าขอสัญญาว่าจะเป็นคนดีและเป็นพลเมืองที่ดีของครอบครัว สังคม และประเทศชาติ
  14.ขอให้พระองค์ทรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทุกประการ
  15.ขอให้พระองค์จงมีความสุข ตลอดไป

 37. นศท.ปี3 ราชประชานุเคราะห์22 จ.เชียงใหม่ says:

  ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระเกษมสำราญ ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ อยู่เป็นมิ่งขวัญของประชาชนชาวไทยไป

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.