ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป

 • จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เป็นจังหวัดหนึ่งในจำนวน  ๒๕  จังหวัดในภาคกลางของประเทศ ตั้งอยู่ตอนใต้สุดของภาคกลาง เส้นละติจูดที่ ๑๑ องศา ๔๘ ลิปดา ๔๒ ฟิลิปดาเหนือ เส้นลองติจูดที่ ๙๙ องศา ๔๗ ลิปดา ๕๓ ฟิลิปดาเหนือ ตะวันออก มีพื้นที่จำนวนทั้งสิ้น  ๖,๓๖๗.๖๒  ตารางกิโลเมตร หรือ  ๓,๙๗๙,๗๖๒.๕๐  ไร่    ทิศเหนือจดเขตอำเภอชะอำ   และอำเภอท่ายาง   จังหวัดเพชรบุรี   ด้านทิศใต้   จดเขตอำเภอปะทิวและอำเภอท่าแซะ  จังหวัดชุมพร  ทิศตะวันออกจดอ่าวไทย  และด้านทิศตะวันตกจดประเทศพม่า  ซึ่งส่วนที่แคบที่สุดเพียง  ๑๐.๙๖ กิโลเมตร จากเขตแดนไทยถึงชายฝั่งทะเลที่สถานีรถไฟวังด้วน หมู่ที่ ๙ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์

 • ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปด้านทิศตะวันออกของจังหวัดจดทะเลด้านอ่าวไทยตลอดแนวเขตจังหวัด  และด้านทิศตะวันตกจดแนวเทือกเขาตะนาวศรีตลอดแนวเขตจังหวัดเช่นเดียวกัน   พื้นที่มากไปด้วยภูเขา  ถ้ำ  และมีเกาะในทะเล   ประมาณ  ๒๑  เกาะ  สภาพเนื้อดินมีลักษณะเป็นดินร่วนปนทราย

 • เส้นทางการเดินทาง มีระยะทางห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ ๓๒๕.๓ กิโลเมตร และเป็นเส้นทางสู่ภาคใต้ โดยผ่านพื้นที่จังหวัดตลอดทุกอำเภอ ระยะทางประมาณ ๒๑๑ กิโลเมตร เส้นทางเดินทางหลัก ๒ เส้นทาง คือ

 • ๑.  เส้นทางรถไฟ   ใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพฯ   ประมาณ ๖ ชั่วโมง

 • ๒. เส้นทางรถยนต์ ใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพฯ   ประมาณ ๔ ชั่วโมง

 • ลักษณะภูมิอากาศ  ลักษณะอากาศอยู่ในเขตมรสุมร้อนชื้น อากาศโดยทั่วไปไม่ร้อน ไม่หนาวจนเกินไป ฤดูกาลเกิดจากอิทธิพลของลมมรสุมต่าง ๆ ที่พัดผ่าน

 • ฤดูร้อน   ตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน

 • ฤดูฝน     ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนพฤศจิกายน

 • ฤดูหนาว ตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์

 • ข้อมูลสถิติปริมาณน้ำฝน ความชื้นสัมพัทธ์ และอุณหภูมิในรอบปี ๒๕๕๑

 • ปริมาณน้ำฝนตลอดทั้งปี  จำนวน  ๘๖๗.๙๐   มิลลิเมตร   เฉลี่ยจำนวนวันที่ฝนตก   ๑๑๙  วัน

 • ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยตลอดทั้งปี  ๔๑%  มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปี  ๒๘.๗๐ องศาเซลเซียส

 • การประกอบอาชีพที่สำคัญ คือ ประมง  การเกษตรด้านเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ ซึ่งเป็นไปตามสภาพของพื้นที่ การทำการเกษตรด้านเพาะปลูกมีลักษณะตามคำกล่าวของชาวประจวบคีรีขันธ์ในอดีต  ที่ว่า  “ประจวบฯ  เหนือ  ทำไร่ ประจวบฯ  ใต้  ทำสวน”

(Visited 2,370 times, 1 visits today)

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.