ข้อมูลด้านการศึกษา

  • ข้อมูลด้านการศึกษาของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

  • จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีการจัดการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียน  และนอกระบบโรงเรียน  โดยจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับอุดมศึกษา  มีสถานศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
    มีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ๒ แห่ง คือ

    – สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ตั้งอยู่ที่บ้านหนองหิน ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองฯ โทรศัพท์ ๐ ๓๒๖๖ ๒๐๓๑-๔ โทรสาร ๐ ๓๒๖๖ ๒๐๓๐ เว็บไซต์ http://www.pck1.go.th/pck1/index.php

    – สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒ ตั้งอยู่ที่อำเภอปราณบุรี โทรศัพท์ ๐ ๓๒๖๒ ๑๔๔๕, ๐ ๓๒๖๒ ๓๗๘๐ โทรสาร ๐ ๓๒๖๒ ๑๘๐๗ http://www.pkn2.go.th/ มีสถานศึกษาในจังหวัดรวมทั้งหมด  รวม  ๒๙๔  แห่ง

    นอกจากนั้นยังมีการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม  แผนกธรรมและบาลี  จำนวน  ๑๖๐  แห่ง  แผนกสามัญ  ๑  แห่ง  และศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์  จำนวน  ๑๓  แห่ง

(Visited 266 times, 1 visits today)

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.