ข้อมูลด้านศาสนา

 • ข้อมูลด้านการนับถือศาสนาของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 • โดยการสำรวจของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ในปี  พ.ศ. ๒๕๕๓  มีศาสนิกชนทั้งสิ้น  ๕๐๔,๐๖๓  คน  แยกเป็นศาสนาต่าง ๆ  ดังนี้

 • พุทธศานิกชน จำนวน  ๔๙๖,๘๖๓  คน

 • อิสลามิกชน จำนวน  ๔,๗๕๐  คน

 • คริสต์ศาสนิกชน จำนวน  ๒,๔๕๐  คน

 • วัด ๒๑๐  แห่ง  ที่พักสงฆ์ ๘๖  แห่ง   พระภิกษุ ๒,๗๖๖  รูป   สามเณร ๒๐๑   รูป

 • เจ้าคณะจังหวัด

 • พระเทพสิทธิวิมล เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  (มหานิกาย)  เจ้าอาวาสวัดคลองวาฬ  พระอารามหลวง  ตำบลคลองวาฬ  อำเภอเมืองฯ  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 • พระราชสุทธิโมลี  เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  (ธรรมยุตนิกาย)  เจ้าอาวาสวัดธรรมิการามวรวิหาร  ตำบลประจวบ  อำเภอเมืองฯ  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 • พระอารามหลวงในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  มีจำนวน  ๔  แห่ง  คือ

 • วัดธรรมิการามวรวิหาร  อำเภอเมืองฯ  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 • วัดเกาะหลัก  พระอารามหลวง  อำเภอเมืองฯ  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 • วัดคลองวาฬ  พระอารามหลวง  ตำบลคลองวาฬ  อำเภอเมืองฯ  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 • วัดเขาโบสถ์  พระอารามหลวง  อำเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 • มัสยิด ๑๐   แห่ง

 • โบสถ์คริสต์ ๒๐   แห่ง   แยกเป็นโบสถ์คาทอลิค ๔  แห่ง  และโบสถ์โปรแตสแตนท์ ๑๖  แห่ง

(Visited 1,180 times, 2 visits today)

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.