ข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม

 • ข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 • จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ได้จัดตั้งองค์กรในการปฏิบัติงานทางวัฒนธรรม  ในด้านการอนุรักษ์  ส่งเสริม  เผยแพร่  และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในระดับต่าง ๆ  ของจังหวัด  ภายใต้การอำนวยการของสภาวัฒนธรรมจังหวัด  และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด  ดังนี้

 • สภาวัฒนธรรมจังหวัด  ๑  สภา

 • สภาวัฒนธรรมอำเภอ    ๘  สภา

 • สภาวัฒนธรรมตำบลและเทศบาล   ๖๓  สภา

 • ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัด (ตั้งอยู่ที่โรงเรียนประจวบวิทยาลัย)  ๑  ศูนย์

 • ศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด  ๔  ศูนย์

 • ศูนย์วัฒนธรรมในสถานศึกษา  ๑๕ ศูนย์

 • ศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมจังหวัด  ๑  ศูนย์

 • ศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในสถานศึกษา  ๓๖ ศูนย์

 • สมาชิกอาสาสมัครท้องถิ่นในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม  ๕๑  คน

 • สมาคม  ๘๐  แห่ง

 • มูลนิธิ  ๕๐  แห่ง

  นอกจากนั้น จังหวัดยังมีโบราณสถานที่มีการขึ้นทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  จำนวน  ๔  แห่ง  คือ

  ๑.  พระที่นั่งคูหาคฤหาสน์  ตำบลสามร้อยยอด  อำเภอสามร้อยยอด

  ๒. หว้ากอ  ตำบลคลองวาฬ  อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์

  ๓. ศาลาการเปรียญ วัดตรีสตกูฏ ตำบลสามร้อยยอด  อำเภอสามร้อยยอด

  ๔. อุโบสถ วัดเขาแดง ตำบลเขาแดง อำเภอกุยบุรี

(Visited 988 times, 1 visits today)

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.