งานขึ้นเขาห่มพระ พาท่องช่องกระจก เถลิงศกรับพรปีใหม่

 • งานขึ้นเขาห่มพระ พาท่องช่องกระจก เถลิงศกรับพรปีใหม่

 • งาน   “ขึ้นเขาห่มพระ     พาท่องช่องกระจก    เถลิงศกรับพรปีใหม่”  เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยกองส่งเสริมการท่องเที่ยว  เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์  ภายใต้ชื่อโครงการจัดกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนนักท่องเที่ยวขึ้นเขาช่องกระจกเนื่องในวันขึ้นปีใหม่   เป็นงานประเพณีที่เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี  พ.ศ. ๒๕๔๘    เป็นต้นมา  โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้บรรจุไว้ในปฏิทินการท่องเที่ยวของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งที่ผ่านมาได้รับการตอบรับ เกิดพลังศรัทธาจากประชาชน และนักท่องเที่ยวจำนวนมากหลั่งไหลเข้ามาท่องเที่ยวและร่วมกิจกรรมต่างๆ ประกอบกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีนโยบายให้ประจวบคีรีขันธ์  เป็นเมืองท่องเที่ยวสำหรับครอบครัว  และสุขภาพโดยศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ที่จะเวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่ง และโอกาสอันดีที่ประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยว จะได้รวมพลังศรัทธาในการเปิดศักราชใหม่  ด้วยการสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตกับ ประเพณีขึ้นปีใหม่ “ขึ้นเขาห่มพระ พาท่องช่องกระจก เถลิงศกรับพร ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔” (Walking along the Lucky Road for Greater New Year 2011)  ภายใต้โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนนักท่องเที่ยวขึ้นเขาช่องกระจก(ปีที่ ๗) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองประจวบคีรีขันธ์และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามไว้ให้เยาวชนรุ่นหลังสืบสานต่อไป

 • วัตถุประสงค์ของการจัดงาน

 • เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองประจวบคีรีขันธ์

 • เพื่อเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวเมืองประจวบคีรีขันธ์

 • เพื่อปลูกจิตสำนึกในอันที่จะบำรุงพระพุทธศาสนาที่เป็นศาสนา  วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

 • เพื่อประชาสัมพันธ์เขาช่องกระจกและกิจกรรมประเพณีอันดีงามของเมืองประจวบคีรีขันธ์ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในหมู่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

 • กิจกรรมประกอบด้วย

 • กิจกรรมลงนามบนผ้าเหลือง  “บันทึกแห่งศรัทธา” วันที่ ๒๕ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔

 • ตั้งเต็นท์ประชาสัมพันธ์งาน   และรับพลังศรัทธาจากพุทธศาสนิกชนร่วมลงนามบนผืนผ้าห่มองค์พระธาตุเจดีย์เขาช่องกระจก ณ ตลาดสดเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์

 • กิจกรรม “ขึ้นเขาห่มพระ  พาท่องช่องกระจก  เถลิงศกรับพรปีใหม่” วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๔

 • เวลา ๐๗.๐๐ น.  – รับพลังศรัทธาจากประชาชน   ร่วมทำบุญตักบาตร  และลงนามขอพรบนผืนผ้าห่มองค์พระธาตุเจดีย์เขาช่องกระจก

 • เวลา ๐๘.๓๐ น.  – จัดขบวนกลองยาว  ขบวนรำ  แห่อัญเชิญผืนผ้าห่มองค์พระธาตุเจดีย์เขาช่องกระจก จากหน้าศาลหลักเมืองสู่เขาช่องกระจก นำโดย เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ฝ่ายธรรมยุต) พระภิกษุสงฆ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ นายกเทศมนตรีเมืองประจวบคีรีขันธ์   ผู้บริหารเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ หัวหน้าส่วนราชการ   นักเรียนนักศึกษา เหล่าพุทธศาสนิกชน และนักท่องเที่ยวทั่วไป

 • เวลา ๐๙.๐๐ น.  – ประธานในพิธี  (ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์)  เดินทางถึงสถานที่จัดงาน

 • การแสดงรำอวยพรจาก โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมิการาม  ๑  ชุด

 • นายกเทศมนตรีเมืองประจวบคีรีขันธ์  กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน

 • ประธานกล่าวเปิดงานและตัดริบบิ้น

 • เวลา ๐๙.๓๐ น.  – อัญเชิญผืนผ้าขึ้นสู่ยอดเขาช่องกระจก

 • เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  (ฝ่ายธรรมยุต)  ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   นายกเทศมนตรีเมืองประจวบฯ ถวายสักการะองค์พระบรมสารีริกธาตุ   และนำขบวนอัญเชิญผ้าประทักษิณารอบองค์พระธาตุเจดีย์  ๓  รอบ  ทำพิธีห่มผ้าองค์พระธาตุเจดีย์  โปรยทาน  ข้าวตอก  ดอกไม้

 • เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  (ฝ่ายธรรมยุต)  ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  และนายกเทศมนตรีเมืองประจวบฯ ร่วมกันผูกผ้าสามสีที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์ และนำเหล่าพุทธศาสนิกชน สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ บนยอดเขา

 • ผู้เข้าร่วมงานและนักท่องเที่ยวบันทึกชื่อผู้พิชิตเขาช่องกระจก พร้อมรับของที่ระลึกและประกาศนียบัตรผู้พิชิตเขาช่องกระจก  ๓๙๖  ขั้น

 • ร่วมกิจกรรมการละเล่นต่าง ๆ  เพื่อชิงของขวัญ  ของรางวัลมากมาย

 • ชมทัศนียภาพรอบเมืองประจวบคีรีขันธ์

(Visited 1,411 times, 1 visits today)

One Response to งานขึ้นเขาห่มพระ พาท่องช่องกระจก เถลิงศกรับพรปีใหม่

 1. Arm says:

  น่าสนใจดีน่ะคับ

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.