ชุมชนคุณธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ชุมชนคุณธรรมของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 • รายชื่อชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 1. ชุมชนวัดทุ่งกลาง ตำบลเขาล้าน อำเภอทับสะแก
 2. ชุมชนวัดถ้ำเขาไม้รวก ตำบลอ่างทอง อำเภอทับสะแก
 3. ชุมชนเมืองปราณบุรี ตำบลปราณบุรี อำเภอปราณบุรี
 4. ชุมชนมัสยิดอักมาลุ้ลอิสลาม ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองฯ
 5. ชุมชนหัวบ้าน ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมืองฯ
 6. ชุมชนไร่ดินไทย ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองฯ
 7. ชุมชนวัดห้วยทรายขาว ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน
 8. ชุมชนบ้านหนองกา ตำบลปราณบุรี อำเภอเมืองฯ
 9. ชุมชนบ้านหินเทิน ตำบลแสงอรุณ อำเภอทับสะแก
 10. ชุมชนบ้านต้นทองหลาง ตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน

-ชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ประจำปีงบประมาณ 2560

 1. วัดถ้ำเขาไม้รวก ตำบลอ่างทอง อำเภอทับสะแก
 2. วัดอ่างสุวรรณ ตำบลอ่างทอง อำเภอทับสะแก
 3. วัดทุ่งกลาง ตำบลทับสะแก อำเภอทับสะแก
 4. มัสยิดไทย-ปากีสถาน ตำบลทับสะแก อำเภอทับสะแก
 5. วััดทุ่งยาว ตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก
 6. วัดทางสาย ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน
 7. วัดมรสวบ ตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน
 8. มัสยิดนูรุ้ลอีมาน ตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน
 9. มัสยิดดารุ้ลมุตตากีน (บางสะพานน้อย) ตำบลปากแพรก อำเภอบางสะพานน้อย
 10. วัดวังมะเดื่อ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมืองฯ
 11. มัสยิดดารุ้ลอาบีดีน (กม.3) ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองฯ
 12. มัสยิดนูรุสซอลีฮีน (บ้านหนองบัว) ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมืองฯ
 13. มัสยิดดารุ้ลมุฮายีรีน (กม.12) ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองฯ
 14. มัสยิดอั้ลอันซอร (ต้นเกตุ) ตำบลห้วยทราย อำเภอเมืองฯ
 15. มัสยิดดารุ้ลอีบาดะห์ (สามร้อยยอด) ตำบลไร่เก่า อำเภอสามร้อยยอด
 16. วัดหัวหิน ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน
(Visited 484 times, 1 visits today)