ชุมชนหัวบ้าน

ชุมชนหัวบ้าน (ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)

วันพุธที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น.สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สภาวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนหัวบ้าน ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจฯ พัฒนาตามรอยเท้าพ่อ (กิจกรรมพัฒนาเขาช่องกระจก) โดยมีข้าราชการและประชาชนจำนวน ๑,๕๐๐ คน ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดและทาสี ตั้งแต่บันไดขึ้นเขาช่องกระจกถึงพระเจดีย์บนยอดเขา ณ เขาช่องกระจก วัดธรรมิการามวรวิหาร อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  (นางสาวจันทิรา ทวิสุวรรณ นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ ผู้ประสานงาน)

1455526

(Visited 586 times, 1 visits today)