จัดซื้อจัดจ้าง

 1. ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ จำนวน 9 รายการ
 2. ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในสำนักงานจำนวน ๘ รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
 5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 6. ประกาศผู้ชนะเลิศการเสนอราคา จ้างการแสดงหุ่นละครเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 มีนาคม 2561)
 7.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดงาน/กิจกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 มีนาคม 2561)
 8. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถแห่ประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 มีนาคม 2561)
 9. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดงาน/กิจกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 มีนาคม 2561)
 10. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดงาน/กิจกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 มีนาคม 2561)
 11. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 มีนาคม 2561)
 12. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดงาน/กิจกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 มีนาคม 2561)
 13. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดงาน/กิจกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 มีนาคม 2561)
 14. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดงาน/กิจกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 มีนาคม 2561)
 15. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดการแสดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 มีนาคม 2561)
 16. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดสถานที่/เวที/เครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 มีนาคม 2561)
 17. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดำเนินการจัดงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 มีนาคม 2561)
 18. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำหนังสือมรดกวัฒนธรรม ประจวบเมืองสวยงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ 25 เมษายน 2561)
 19. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 5 งาน ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561
 20. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 2 งาน ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2561
 21. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 งาน ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2561
 22. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่ ไม้ดอกไม้ประดับ ผูกผ้าตกแต่งเวที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 งาน ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2561
 23. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประดับตกแต่งไฟฟ้า และแสงสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 งาน ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2561
 24. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาชุดการแสดงดนตรีนาฏศิลป์ งานศิลปะ และการสาธิตภูมิปัญญา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 งาน ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2561
 25. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดรูปแบบสถานที่ เวที พร้อมเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 งาน ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2561
 26. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลพิมพ์อิงค์เจ็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 งาน ลงวันที่ 11 กันยายน 2561
 27. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดสถานที่ และจัดดอกไม้ประดับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 งาน ลงวันที่ 11 กันยายน 2561
 28. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก พนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 24 กันยายน 2561
 29. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก พนักงานทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 24 กันยายน 2561
 30. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก : ยาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 24 กันยายน 2561
 31. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก : ยาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 24 กันยายน 2561
 32. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 9 มกราคม 2562
 33. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 9 มกราคม 2562
 34. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
 35. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดกิจกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
 36. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒
 37. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างการแสดงทางศิลปะและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒
 38. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระเป๋าผ้าใส่เอกสาร จำนวน ๙๕ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒
 39. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒
 40. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒
 41. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒
 42. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒
 43. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำป้ายไวนิล จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒
 44. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒
 45. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒
 46. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเครื่องประกอบพิธีกรรมฯ จัดทำเครื่องไทยธรรม และจัดทำภัตตาหารเพล จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒
 47. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างวงมโหรี จำนวน ๑ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒
 48. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒
 49. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาจัดสถานที่/เครื่องเสียง/เวที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒
 50. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาชุดการแสดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒
(Visited 101 times, 1 visits today)