จัดซื้อจัดจ้าง

 1. ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ จำนวน 9 รายการ
 2. ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในสำนักงานจำนวน ๘ รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
 5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 6. ประกาศผู้ชนะเลิศการเสนอราคา จ้างการแสดงหุ่นละครเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 มีนาคม 2561)
 7.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดงาน/กิจกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 มีนาคม 2561)
 8. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถแห่ประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 มีนาคม 2561)
 9. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดงาน/กิจกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 มีนาคม 2561)
 10. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดงาน/กิจกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 มีนาคม 2561)
 11. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 มีนาคม 2561)
 12. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดงาน/กิจกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 มีนาคม 2561)
 13. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดงาน/กิจกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 มีนาคม 2561)
 14. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดงาน/กิจกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 มีนาคม 2561)
 15. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดการแสดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 มีนาคม 2561)
 16. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดสถานที่/เวที/เครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 มีนาคม 2561)
 17. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดำเนินการจัดงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 มีนาคม 2561)
 18. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำหนังสือมรดกวัฒนธรรม ประจวบเมืองสวยงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ 25 เมษายน 2561)
 19. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 5 งาน ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561
 20. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 2 งาน ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2561
 21. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 งาน ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2561
 22. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่ ไม้ดอกไม้ประดับ ผูกผ้าตกแต่งเวที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 งาน ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2561
 23. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประดับตกแต่งไฟฟ้า และแสงสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 งาน ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2561
 24. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาชุดการแสดงดนตรีนาฏศิลป์ งานศิลปะ และการสาธิตภูมิปัญญา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 งาน ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2561
 25. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดรูปแบบสถานที่ เวที พร้อมเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 งาน ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2561
 26. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลพิมพ์อิงค์เจ็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 งาน ลงวันที่ 11 กันยายน 2561
 27. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดสถานที่ และจัดดอกไม้ประดับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 งาน ลงวันที่ 11 กันยายน 2561
 28. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก พนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 24 กันยายน 2561
 29. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก พนักงานทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 24 กันยายน 2561
 30. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก : ยาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 24 กันยายน 2561
 31. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก : ยาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 24 กันยายน 2561
 32. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 9 มกราคม 2562
 33. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 9 มกราคม 2562
 34. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
 35. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดกิจกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
 36. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒
 37. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างการแสดงทางศิลปะและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒
 38. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระเป๋าผ้าใส่เอกสาร จำนวน ๙๕ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒
 39. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒
 40. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒
 41. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒
 42. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒
 43. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำป้ายไวนิล จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒
 44. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒
 45. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒
 46. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเครื่องประกอบพิธีกรรมฯ จัดทำเครื่องไทยธรรม และจัดทำภัตตาหารเพล จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒
 47. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างวงมโหรี จำนวน ๑ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒
 48. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒
 49. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาจัดสถานที่/เครื่องเสียง/เวที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒
 50. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาชุดการแสดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒
 51. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลพิมพ์อิงค์เจ็ท จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒
 52. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระเป๋าผ้าใส่เอกสาร จำนวน ๑๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒
 53. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒
 54. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาชุดการแสดง และการสาธิตภูมิปัญญา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒
 55. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒
 56. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒
 57. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๒ รายการ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
 58. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒
 59. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒
 60. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาชุดการแสดงศิลปวัฒนธรรมเอกลักษณ์ไทย และจัดหาการสาธิต การแสดงภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒
 61. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการจัดสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒
 62. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมบำรุงประตูรั้วพิพิธภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒
 63. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๘ รายการ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒
 64. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมประตูพับด้านหน้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒
 65. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒
 66. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ (น้ำดื่ม) เพื่อบริโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒
 67. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาชุดการแสดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒
 68. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำนิทรรศการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒
 69. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดตกแต่งเวทีงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒
 70. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาการสาธิต และการแสดงภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒
 71. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๖ รายการ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒
 72. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ ป้าย ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒
 73. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ ป้าย ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒
 74. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมารถตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๒ คัน ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒
 75. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดตกแต่งสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๓ แห่ง ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒
 76. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๕ รายการ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒
 77. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๕ รายการ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒
 78. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๒ รายการ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒
 79. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายชื่อตั้งโต๊ะ (ป้ายสภาวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๙ อัน ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
 80. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างชุดการแสดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
 81. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างชุดการสาธิต และการแสดงภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
 82. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างชุดการสาธิต และการแสดงภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
 83. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างตกแต่งดอกไม้ประดับตกแต่งฐานและต้นเทียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๔ ชุด ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
 84. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดสถานที่ แสง สี เสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
 85. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำระบบไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
 86. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบันทึกภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
 87. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างชุดการแสดงศิลปวัฒนธรรม และเอกลักษณ์ไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
 88. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย พร้อมติดตั้ง และป้ายโลโก้ จำนวน ๓ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
 89. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อต้นเทียนพร้อมขาตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๔ ชุด ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
 90. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ (น้ำดื่ม) เพื่อบริโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ รายการ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒
 91. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๖ รายการ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒
 92. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการสาธิต และการแสดงภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒
 93. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดสถานที่ เวที เครื่องเสียง เก้าอี้ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒
 94. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการแสดงนาฏศิลป์ ศิลปวัฒนธรรม และเอกลักษณ์ไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒
 95. ประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดสถานที่ เวที เครื่องเสียง เก้าอี้ ป้าย ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒
 96. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดสถานที่ เวที เครื่องเสียง เก้าอี้ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒
(Visited 665 times, 1 visits today)