จัดซื้อจัดจ้าง

 1. ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ จำนวน 9 รายการ
 2. ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในสำนักงานจำนวน ๘ รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
 5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 6. ประกาศผู้ชนะเลิศการเสนอราคา จ้างการแสดงหุ่นละครเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 มีนาคม 2561)
 7.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดงาน/กิจกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 มีนาคม 2561)
 8. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถแห่ประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 มีนาคม 2561)
 9. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดงาน/กิจกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 มีนาคม 2561)
 10. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดงาน/กิจกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 มีนาคม 2561)
 11. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 มีนาคม 2561)
 12. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดงาน/กิจกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 มีนาคม 2561)
 13. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดงาน/กิจกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 มีนาคม 2561)
 14. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดงาน/กิจกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 มีนาคม 2561)
 15. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดการแสดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 มีนาคม 2561)
 16. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดสถานที่/เวที/เครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 มีนาคม 2561)
 17. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดำเนินการจัดงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 มีนาคม 2561)
 18. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำหนังสือมรดกวัฒนธรรม ประจวบเมืองสวยงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ 25 เมษายน 2561)
 19. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 5 งาน ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561
 20. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 2 งาน ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2561
 21. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 งาน ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2561
 22. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่ ไม้ดอกไม้ประดับ ผูกผ้าตกแต่งเวที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 งาน ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2561
 23. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประดับตกแต่งไฟฟ้า และแสงสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 งาน ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2561
 24. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาชุดการแสดงดนตรีนาฏศิลป์ งานศิลปะ และการสาธิตภูมิปัญญา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 งาน ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2561
 25. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดรูปแบบสถานที่ เวที พร้อมเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 งาน ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2561
 26. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลพิมพ์อิงค์เจ็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 งาน ลงวันที่ 11 กันยายน 2561
 27. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดสถานที่ และจัดดอกไม้ประดับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 งาน ลงวันที่ 11 กันยายน 2561
 28. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก พนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 24 กันยายน 2561
 29. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก พนักงานทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 24 กันยายน 2561
 30. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก : ยาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 24 กันยายน 2561
 31. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก : ยาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 24 กันยายน 2561
 32. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 9 มกราคม 2562
 33. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 9 มกราคม 2562
 34. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
(Visited 70 times, 1 visits today)