มัสยิดนุรุ้ลอีมาน

มัสยิดนุรุ้ลอีมาน  (ชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวร)

วันที่ 22 กันยายน 2560 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินโครงการชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวร มัสยิดนุรุ้ลอีมาน อำเภอบางสะพาน และมัสยิดดารุ้ลมุตตากีน อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

4568

12255(ผู้ลงพื้นที่ประกอบด้วย นางสุพร จันทร์ทับ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ นางกิตติมาพร บุญเจริญ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ นางสาวจันทิรา ทวิสุวรรณ นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ และนางสาวนภาคณา พลรักษ์ นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ)

(Visited 185 times, 1 visits today)