มัสยิดดารุ้ลมุตตากีน

มัสยิดดารุ้ลมุตตากีน (ชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวร)

วันที่ 22 กันยายน 2560 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินโครงการชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวรมัสยิดนุรุ้ลอีมาน อำเภอบางสะพาน และมัสยิดดารุ้ลมุตตากีน อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

8952561
(ผู้ลงพื้นที่ประกอบด้วย นางสุพร จันทร์ทับ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ นางกิตติมาพร บุญเจริญ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ นางสาวจันทิรา ทวิสุวรรณ นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ และนางสาวนภาคณา พลรักษ์ นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ)

(Visited 155 times, 1 visits today)