ชุมชนวัดถ้ำเขาไม้รวก

ชุมชนวัดถ้ำเขาไม้รวก (ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)

258789566222วันที่ 21 กันยายน 2560 ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนวัดถ้ำเขาไม้รวก ตำบลอ่างทอง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐) วันสารทไทย หรือวันส่งตายาย ร่วมกับประชาชนในชุมชนจำนวน ๔๐ คน (ผู้ประสานงาน นางสาวจันทิรา ทวิสุวรรณ นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ)

(Visited 274 times, 1 visits today)