ชุมชนวัดห้วยทรายขาว

ชุมชนวัดห้วยทรายขาว (ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)

125566623654วันที่ 5 กันยายน 2560 ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วัดห้วยทรายขาว อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมทำบุญวันธรรมสวนะ โดยมีพระมหาสมจริง สุวณฺณโชโต เจ้าอาวาสวัดห้วยทรายขาว เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีพระสงฆ์ เครือข่ายวัฒนธรรมและประชาชนในชุมชนเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๕๐ คน

(Visited 520 times, 1 visits today)