วัดทุ่งยาว

วัดทุ่งยาว (ชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวร) ตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

(Visited 384 times, 1 visits today)