มัสยิดไทย-ปากีสถาน

มัสยิดไทย-ปากีสถาน (ชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวร) ตำบลทับสะแก อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

(Visited 164 times, 1 visits today)