วัดทุ่งกลาง

วัดทุ่งกลาง (ชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวร) ตำบลทับสะแก อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

(Visited 34 times, 1 visits today)