กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน

โครงสร้างกลุ่มฝ่าย 4พิธีศพ

>ตัวอย่างหนังสือขอพระราชทาน

Document-page-001 (5)

Document-page-002 (3)

157099

157100>แผ่นพับประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์โดย กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน

-ที่ตั้ง- วัดเกาะหลัก พระอารามหลวง ตำบลประจวบฯ อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์ ๐ ๓๒๕๑ ๐๗๖๒

(Visited 135 times, 1 visits today)