ประเพณีไทยทรงดำชุมชนร่มไทร

ประเพณีไทยทรงดำชุมชนร่มไทร

ไทยทรงดำชุมชนร่มไทร  ตั้งอยู่  ณ  เทศบาลตำบลกม. ๕  หมู่  ๖  บ้านเกตุเอน  ตำบลอ่าวน้อย  อำเภอเมืองฯ  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประวัติความเป็นมาของประเพณีไทยทรงดำชุมชนร่มไทร

ชาวไทยทรงดำชุมชนร่มไทรส่วนใหญ่  เดินทางมาจากจังหวัดเพชรบุรี  เมื่อ  พ.ศ.๒๕๐๒  ปัจจุบันมีไทยทรงดำทั้งหมด  ๔๙  หลังคาเรือน  เป็นชาย  ๗๓  คน  หญิง ๙๘  คน  รวม  ๑๗๑  คน  ชาวไทยทรงดำทั่วไป   มีความผูกพันกับเครือญาติ  และชาวไทยทรงดำด้วยกันเองค่อนข้างสูง  วัฒนธรรมของชาวไทยทรงดำนั้น  ดนตรี  การขับร้อง  และการละเล่นจะปะปนผสมผสานกันอยู่มาก  การเล่นลูกช่วง  (เล่นคอน)  หรือรำแคน  นิยมเล่นในเทศกาลตรุษสงกรานต์  ซึ่งงานอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทยทรงดำชุมชนร่มไทร  ได้จัดในช่วงวันที่  ๑๔  เมษายนของทุกปีติดต่อกันมา

วิถีชีวิต

ชาวไทยทรงดำชุมชนร่มไทร  มีประเพณีต่าง  ๆ  เหมือนกับไทยทรงดำในเขตพื้นที่บ้านตาลเจ็ดยอด  และที่อื่น ๆ  และจะจัดงานประเพณีสืบสานประเพณีไทยทรงดำ  ในวันที่  ๑๔  เมษายน  ของทุกปี

ความมุ่งหมายของประเพณี

เพื่อการพบปะสังสรรค์   สร้างความผูกพันสามัคคีในหมู่พี่น้องเครือญาติ   และไทยทรงดำในเขตพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   จังหวัดเพชรบุรี  จังหวัดชุมพร  จังหวัดราชบุรี  และอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามของชาวไทยทรงดำไว้   อาทิ   ประเพณีการเล่นลูกช่วง  การรำแคน

ขั้นตอนปฏิบัติงาน

ชาวไทยทรงดำชุมชนร่มไทร  ได้รับการสนับสนุนการจัดงานอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทยทรงดำจากเทศบาลตำบลกม.๕   หน่วยงานราชการ   และชาวบ้านในพื้นที่ร่วมกันจัดขึ้นในวันที่   ๑๔  เมษายน   เป็นประจำทุกปี   โดยจะมีญาติพี่น้อง และชาวไทยทรงดำจากถิ่นอื่นมาร่วมงาน  อาทิเช่น  ไทยทรงดำจากจังหวัดเพชรบุรี  จังหวัดชุมพร  จังหวัดราชบุรี  และชาวไทยทรงดำในเขตพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เพื่อพบปะสังสรรค์  เยี่ยมเยียน  พูดคุยไต่ถามสารทุกข์สุกดิบ  เล่นลูกช่วง  ฟ้อนแคน  รับประทานอาหารร่วมกัน  ซึ่งอาหารที่นำมาได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในพื้นที่  จากพี่น้องชาวไทยทรงดำ   และจากชาวบ้านในท้องถิ่น  ในช่วงเช้าจะมีพิธีทำบุญ  โดยจะนิมนต์พระสงฆ์   จำนวน   ๙  รูป  มาฉันภัตตาหารเพล  ในช่วงเย็นเจ้าภาพในการจัดงานจะมาต้อนรับชาวไทยทรงดำต่างถิ่นที่เดินทางมาถึง  ด้วยการไต่ถามชีวิตความเป็นอยู่  พบปะพูดคุย  มีการเล่นลูกช่วง  และรับประทานอาหารร่วมกัน  ในช่วงค่ำจะมีพิธีเปิดงานโดยนายกเทศมนตรีตำบลกม.๕  เป็นประธานในพิธีเปิด  และประธานคณะกรรมการจัดงานกล่าวรายงานความเป็นมา  และวัตถุประสงค์ของการจัดงาน  โดยจะเชิญตัวแทนชาวไทยทรงดำจากหมู่บ้านต่าง  ๆ  มาร่วมเป็นเกียรติบนเวที  แล้วจะร่วมร้องเพลงสดุดีมหาราชาพร้อมเพรียงกัน   เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์   พระบรมราชินีนาถ   พร้อมทั้งมีชุดการแสดงจากชาวไทยทรงดำที่มาร่วมงาน  เมื่อพิธีเปิดงานบนเวทีสิ้นสุดลงก็จะเป็นการฟ้อนแคน  ซึ่งจะมีวงแคนมาร่วมงาน  จำนวน   ๒ – ๓   วง   เพื่อให้ชาวไทยทรงดำได้สนุกสนานร่วมกันจนจบงาน

(Visited 1,309 times, 1 visits today)

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.