การประกวดคลิปวีดิโอ หัวข้อ เด็กไทย 4.0 รู้เท่าทันสื่อ ปี 2561

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดการประกวดคลิปวีดิโอสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ หัวข้อ “เด็กไทย 4.0 รู้เท่าทันสื่อ” ประจำปี 2561 โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

1. คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

1.1 มีสถานภาพเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า – ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไม่น้อยกว่า 5 เดือนนับถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2561

1.2 สามารถส่งผลงานในนามบุคคล (ประเภทบุคคล) หรือเป็นทีม (ประเภททีม ๆ ละไม่เกิน 3 คน)

ส่งผลงานได้เพียงคน/ทีม ละ 1 ผลงาน

  1. เกณฑ์การประกวดคลิปวีดีโอสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ หัวข้อ “เด็กไทย 4.0 รู้เท่าทันสื่อ

2.1 เนื้อหาคลิปวีดิโอ มีความยาว 60 วินาที รวมไตเติ้ล (ถ้ามี)

2.2 ขอบเขตของเนื้อหาในคลิปที่ส่งเข้าประกวดภายใต้ หัวข้อ “เด็กไทย 4.0 รู้เท่าทันสื่อ”  จะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับการปลูกจิตสำนึกด้านการผลิตสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ การรู้ทันเท่าสื่อ  และเลือกบริโภคสื่ออย่างถูกต้องให้กับเด็กและเยาวชน รวมถึงประชาชนทั่วไป นำไปสู่การร่วมกันป้องกัน แก้ไขปัญหา และสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่สังคมต่อไป โดยไม่จำกัดเทคนิคในการนำเสนอผลงาน ชื่อคลิปผลงานขึ้นอยู่กับผู้สมัครเอง โดยต้องมีชื่อและโลโก้ของกระทรวงวัฒนธรรม และโลโก้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในท้ายเครดิต

2.3 ผู้สมัครจะต้องคิดคำขวัญ หรือสโลแกนที่ง่ายต่อการจดจำผลงานที่ส่งเข้าประกวด

2.4 ผลงานคลิป ต้องไม่ลบหลู่ต่อสถาบันชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์ และไม่ใช้ถ้อยคำ  ที่เป็นการดูถูก ดูหมิ่น เสียดสี และก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม รวมถึงต้องไม่กระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

2.5 ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิป วิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์  และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน ทางผู้จัดโครงการฯ ไม่มีส่วนในการรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้ามีการตรวจสอบพบภายหลัง จะถือเป็นโมฆะและถูกเรียกรางวัลคืน

2.6 ความละเอียดของไฟล์ผลงานไม่ต่ำกว่า 720 p (1280 x 720) ประเภทไฟล์ wmv, mpg, mp๔, mov, flv

2.7 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด และเงื่อนไขต่าง ๆ ของการประกวด โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2.8 ทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวด ถือเป็นลิขสิทธิ์ร่วมของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และผู้สร้างสรรค์งาน โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พึงมีสิทธ์ที่จะแก้ไข ดัดแปลง โดยไม่จำเป็นต้องขออนุญาตผู้สร้างสรรค์ผลงาน

2.9 ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

2.10 ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไม่น้อยกว่า 5 เดือนนับถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 และกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มการสมัคร พร้อมแนบหลักฐานการสมัครให้ครบถ้วนสมบูรณ์

poster-clip12-723x1024 61ใบสมัครประกวดคลิป61หลักเกณฑ์การประกวดคลิปวีดิโอ 61 หน้า1หลักเกณฑ์การประกวดคลิปวีดิโอ 61 หน้า2ผลการประกวดคลิปวีดีโอสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ หัวข้อ “เด็กไทย 4.0 รู้เท่าทันสื่อ”

20180809093403355_0001 pic20180809103907254-page-00120180809103907254-page-002edit

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, คณะกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

ลานวัฒนธรรม10ลานArt 10Act ไทย ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2561

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอเชิญร่วมกิจกรรมลานวัฒนธรรม 10 ลาน Art 10 Act ไทย ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2561 ณ สะพานสราญวิถี

cropped-3ed1.jpg
-การประกวดวงดนตรีโฟล์คซองของเยาวชน
-การประกวดการแต่งกายเลียนแบบตัวละคร “ผีเสื้อสมุทร” ในเรื่องพระอภัยมณี
-การประกวดการแสดงละคร เรื่อง “พระอภัยมณี”

CCI06182018CCI06182018_0001CCI06182018_0002CCI06182018_0003CCI06182018_0004CCI06182018_0005CCI06182018_0006CCI06182018_0007CCI06182018_0008

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged , | Leave a comment

รณรงค์ต่อต้านการพนันทายผลฟุตบอลโลก 2018

การรณรงค์ต่อต้านการพนันทายผลฟุตบอลโลก 2018

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอความร่วมมือเยาวชน ประชาชน เชียร์บอลโลกสนุกได้โดยไม่พนัน โดยจัดทำป้ายสื่อรณรงค์ต่อต้านการพนันทายผลฟุตบอลโลก 2018 และขอความร่วมมือเยาวชน ประชาชน ร้านเกม ร้านคาราโอเกะ ประชาสัมพันธ์เชียร์บอลโลกสนุกได้โดยไม่พนัน

แจ้งเบาะแสการพนันฟุตบอลออนไลน์ ได้ที่
ศูนย์ปฏิบัติการสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถ.สละชีพ
ต.ประจวบฯ  อ.เมืองฯ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทร. 032-604307

พนันบอลออนไลน์อินโฟโคแพดtimeline_20180628_114923timeline_20180628_114931timeline_20180628_114924timeline_20180628_114932timeline_20180628_1149401183662118366320180530_13113520180530_13175920180530_132047

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

ประกวดผลิตสื่อโฆษณารณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2561

ขอเชิญนักเรียนประกวดผลิตสื่อโฆษณารณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล ปี 2561 โดยสามารถดาวโหลดใบสมัครและรายละเอียดได้ที่ http://www.ynetbangkok.or.th/news.php?id=114

ประกวดผลิตสื่อโฆษณารณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ประกวดผลิตสื่อโฆษณารณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

ประกวดวาดภาพเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา 2561

ประกวดวาดภาพเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา 2561

ขอเชิญสถานศึกษาส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดวาดภาพ
ภายใต้โครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา พุทธศักราช 2561
กิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา

หนังสือวาดภาพ61

เกนวาดภาพ61-1

เกนวาดภาพ61

ใบสมัครวาดภาพ61

กำหนดการวาดภาพ61

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สัปดา์ห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

ประกวดคู่พระนาง บุพเพสันนิวาส

ประกวดคู่พระนาง บุพเพสันนิวาส ในการจัดกิจกรรมลานวัฒนธรรม (10 ลาน Art 10 Act ไทย)

ขอเชิญร่วมประกวดคู่พระนาง บุพเพสันนิวาส ในการจัดกิจกรรมลานวัฒนธรรม (10 ลาน Art 10 Act ไทย)
ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ณ เวทีสะพานสราญวิถี อ.เมืองฯ จ.ประจวบคีรีขันธ์

ประกวดคู่พระนาง บุพเพสันนิวาส

ประกวดคู่พระนาง บุพเพสันนิวาส

ประกวดคู่พระนาง บุพเพสันนิวาส

ประกวดคู่พระนาง บุพเพสันนิวาส

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

โครงการเล่าเรื่องเมืองประจวบคีรีขันธ์ 2561

โครงการเล่าเรื่องเมืองประจวบคีรีขันธ์ 2561

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาโครงการเล่าเรื่องเมืองประจวบคีรีขันธ์ 2561
ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.00 น.
ณ ห้องสามอ่าวแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมประจวบแกรนด์ อ.เมืองฯ จ.ประจวบคีรีขันธ์

เล่าเรื่องสามอ่าว1-61

เล่าเรื่องสามอ่าว61

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

การส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปี พ.ศ. 2561

ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการยกย่องบุคคล/องค์กร ดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรม
การอ่าน ประจำปี พ.ศ. 2561 
http://www.culture.go.th/culture_th/ewt_news.php?nid=2894&filename=index

โครงการยกย่องบุคคล/องค์กร ดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปี พ.ศ. 2561

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged | Leave a comment

สารนายกรัฐมนตรี เนื่องในประเพณีสงกรานต์ 2561

สารนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เนื่องในประเพณีสงกรานต์ และเทศกาลงานบุญปีใหม่ไทย พุทธศักราช 2561

สารนายก2

สารนายกรัฐมนตรี เนื่องในประเพณีสงกรานต์ 2561

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, ประเพณีสงกรานต์ | Tagged , | Leave a comment

ประชุมโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ปี 2561 ณ ชุมชนคุณธรรมหินเทิน

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดประชุมโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ปี 2561 ณ ชุมชนคุณธรรมหินเทิน อำเภอทับสะแก

วันที่ 26 มีนาคม 2561
วัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยนายปีติชา เลาหประภานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมทีมงานลงพื้นที่ขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๑ และจัดกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจภายใต้หลักการไทยนิยมยั่งยืน ณ ชุมชนคุณธรรมหินเทิน ตำบลแสงอรุณ อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ชุมชนคุณธรรมหินเทิน 74028 74029 74030

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, ชุมชนคุณธรรม 2561 | Tagged | Leave a comment

ประชุมโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ปี 2561 ณ ชุมชนคุณธรรมบ้านทุ่งกลาง

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงพื้นที่จัดประชุมโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ปี 2561 ณ ชุมชนคุณธรรมบ้านทุ่งกลาง อำเภอทับสะแก

วันที่ 24 มีนาคม 2561
วัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้มอบหมายให้นายปีติชา เลาหประภานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม พร้อมทีมงานลงพื้นที่ขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๑ และจัดกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน ณ ชุมชนคุณธรรมบ้านทุ่งกลาง อำเภอทับสะแก  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ชุมชนคุณธรรมบ้านทุ่งกลาง S__64749590 S__64749591 S__64749592 S__64749593 S__64749595

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, ชุมชนคุณธรรม 2561 | Tagged | Leave a comment

โครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจชุมชนคุณธรรมบ้านม้าร้อง

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงพื้นที่จัดประชุมโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ปี 2561 ณ ชุมชนคุณธรรมบ้านม้าร้อง อำเภอบางสะพาน

วันที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 17.30 น.
วัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้มอบหมายให้นายปีติชา เลาหประภานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมทีมงาน ลงพื้นที่ขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรม บ้านม้าร้อง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๑
ชุมชนคุณธรรมบ้านม้าร้อง 70842 70843 70844 70845 70846

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, ชุมชนคุณธรรม 2561 | Tagged | Leave a comment

โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับจังหวัด

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงพื้นที่สังเกตการณ์การประชุมประชาคมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับจังหวัด

วันที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น.
วัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ลงพื้นที่สังเกตการณ์การประชุมประชาคมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับจังหวัด เวทีที่ 2 หมู่ที่ 6 ต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมทั้งให้แนวทางการดำเนินชีวิตวิถีวัฒนธรรมไทยโดยน้อมนำศาสตร์พระราชาในการร่วมพัฒนา
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับจังหวัด 43596 43597

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged | Leave a comment

ประชุมขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมวัดถ้ำเขาไม้รวก

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงพื้นที่จัดประชุมโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ปี 2561 ณ ชุมชนคุณธรรมวัดถ้ำเขาไม้รวก อำเภอทับสะแก

วันที่ 22 มีนาคม 2561
วัฒนธรรมจังหวัดและทีมงานร่วมพบปะและประชุมขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมวัดถ้ำเขาไม้รวก หมู่ 9 ต.อ่างทอง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ และที่ประชุมได้กำหนดร่วมทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลในวันที่ 6 เมษายน 2561 ณ พื้นที่วัดถ้ำเขาไม้รวก

ชุมชนคุณธรรมวัดถ้ำเขาไม้รวก 42280 42281

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, ชุมชนคุณธรรม 2561 | Tagged | Leave a comment

โครงการอบรมเสริมสร้างมวลชนเพื่อความมั่นคง ปี 2561

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมเปิดโครงการอบรมเสริมสร้างมวลชนเพื่อความมั่นคงในพื้นที่ตอนในและชายฝั่งทะเล ณ มัสยิดอักมาลุลอิสลาม

วันที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 8.30 น.
>>วัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ร่วมเปิดโครงการอบรมเสริมสร้างมวลชนเพื่อความมั่นคงในพื้นที่ตอนในและชายฝั่งทะเล ณ มัสยิดอักมาลุลอิสลาม ต.อ่าวน้อย อ.เมืองฯ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ชุมชนคุณธรรม ลานธรรม ลานวิถีไทย

เสริมสร้างมวลชน 40434 40435 40436

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, ชุมชนคุณธรรม 2561 | Tagged | Leave a comment