เชิญชวนเสนอผลงานเข้ารับการคัดเลือก ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ปี ๒๕๖๔

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม กำหนดให้มีการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทาน “เสาเสมาธรรมจักร” จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยจังหวัดแม่ฮ่องสอน กำหนดวันรับแบบรายงานประวัติฯและผลงานของผู้เสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกฯ ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โทร :  ๐๓๒-๖๐๔-๓๐๗  ,  โทรสาร :  ๐๓๒-๖๐๔-๓๐๗

ex-160499363946IMG_5809

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Leave a comment

การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๓ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กฐิน๑. วัดธรรมิการามวรวิหาร อำเภอเมืองฯ วันเสาร์ที่ ๑๗ ตุลาคม  ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.
โดย บริษัทแอ็คเค้าน์ แชนเนล จำกัด (มหาชน)

๒. วัดเกาะหลัก พระอารามหลวง อำเภอเมืองฯ  วันอาทิตย์ที่ ๑๘ ตุลาคม  ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.
โดย ผู้บังคับการ กองบิน ๕

๓. วัดเขาโบสถ์ พระอารามหลวง อำเภอบางสะพาน วันเสาร์ที่ ๒๔ ตุลาคม  ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.
โดย กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

๔. วัดคลองวาฬ พระอารามหลวง อำเภอเมืองฯ วันเสาร์ที่ ๒๘ ตุลาคม  ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.
โดย บริษัท ฟิล์มมาสเตอร์ จำกัด

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำคลิปวีดีโอ-วีดิทัศน์

ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างทำคลิปวีดีโอ/วีดิทัศน์ จำนวน ๑ งาน
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 ก.ย.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา นางสาววันเพ-page-001-min

Posted in จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๓ | Tagged | Leave a comment

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำป้ายพร้อมติดตั้ง

ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จัดทำป้ายพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ งาน
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 ก.ย.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา - พีเอ็น สมาร-page-001-min

Posted in จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๓ | Tagged | Leave a comment

วีดิทัศน์โครงการส่งเสริมฟื้นฟูวิถีชีวิตกะเหรี่ยง ๒๕๖๓

วีดิทัศน์โครงการส่งเสริมฟื้นฟูวิถีชีวิตกะเหรี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

เพลงปลุกจิตสำนึกให้คนไทยรักชาติ

หลง ลงลาย นักร้องเพลงเพื่อชีวิต เดินสายปลุกให้เยาวชนไทยรักชาติ ไปร้องเพลงที่แต่งเอง ให้โรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช…

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอความร่วมมือช่วยกันรณรงค์เปิดเพลงนี้ ในชุมชน/ในโรงเรียน เพื่อปลุกจิตสำนึกเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ให้เข้าใจถึงความสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รักเทิดทูนพิทักษ์ปกป้องสถาบัน

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8 กย 63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา - โรส-page-001-min

Posted in จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๓ | Tagged | Leave a comment

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุโครงการ ๘ รายการ

ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุโครงการ จำนวน ๘ รายการ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 สค 63 .ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา - อุ่น-page-001-min

Posted in จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๓ | Tagged | Leave a comment

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุโครงการ ๖ รายการ

ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุโครงการ จำนวน ๖ รายการ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25 สค 63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา - อุ่น-page-001-min

Posted in จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๓ | Tagged | Leave a comment

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุโครงการ

ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุโครงการ
จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Document-page-001-min

Posted in จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๓ | Tagged | Leave a comment