ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพิมพ์แผ่นพับและคู่มือท่องเที่ยวชุมชน

ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพิมพ์แผ่นพับและคู่มือท่องเที่ยวชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน

20 พ.ค.64 .ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา - พีเอ็น สมาร-page-001-min

Posted in จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๔ | Tagged | Leave a comment

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๔ รายการ

452211-min

 

 

Posted in จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๔ | Tagged | Leave a comment

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๕ รายการ

20 พค 64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา - อุ่น-page-001-min

Posted in จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๔ | Tagged | Leave a comment

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างตกแต่งสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างตกแต่งสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน

19 พค 64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา - นายชัยวัฒน์-page-001-min

Posted in จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๔ | Tagged | Leave a comment

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน

19 พค 64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา -ประจวบทำป้า-page-001-min

Posted in จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๔ | Tagged | Leave a comment

แผนพัฒนาด้านการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕)

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ขอประชาสัมพันธ์  แผนพัฒนาด้านการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕)
โดยคณะกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม

article_20210215134043-page-001-minre-min

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการ จำนวน ๕ รายการ

ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จัดซื้อวัสดุโครงการ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 พค 64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา - อุ่น-page-001-min

Posted in จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๔ | Tagged | Leave a comment

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาจัดทำนิทรรศการ

ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาจัดทำนิทรรศการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน

14 พค 64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา -ประจวบทำป้า-page-001-min

Posted in จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๔ | Tagged | Leave a comment

การรับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

ประกาศรับสมัท พนักงานขับรถยนต์.jpg-page-001-min

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งพนักงา-page-001-min

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งพนักงา-page-002-min

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งพนักงา-page-003-min

ประกาศสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง การรับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

๑. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ๔ ล้อ จำนวน ๑ อัตรา
๒. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ๖ ล้อ จำนวน ๑ อัตรา

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. สอบถามเพิ่มเติม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เลขที่ ๕/๑ อาคารพิพิธภัณฑ์เมืองประจวบคีรีขันธ์ ถนนสละชีพ ตำบลประจวบฯ อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์ ๐๓๒-๖๐๔๓๐๘

ประกาศ รับสมัคร พนักงานขับรถยนต์-page-001-min

ประกาศ รับสมัคร พนักงานขับรถยนต์-page-002-min

ประกาศ รับสมัคร พนักงานขับรถยนต์-page-003-min

 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ สอบตำแหน่งพนักง-page-001-min

 

เปลี่ยนกรรมการฝ่ายปฏิบัติ-page-001-min

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ สอบตำแหน่งพนักง-page-003-min

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

จัดซื้อวัสดุโครงการ จำนวน ๕ รายการ

ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔

3 พ.ค.64 อุ่นรุ่งกิจ-page-001-min

Posted in จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๔ | Tagged | Leave a comment