ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างตกแต่งสถานที่

ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างตกแต่งสถานที่ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างตกแต่งสถานที่

Posted in จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๓ | Tagged | Leave a comment

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ

ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ

Posted in จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๓ | Tagged | Leave a comment

3 อวัยวะที่เสี่ยงต่อการรับเชื้อไวรัสเข้าสู่ร่างกาย

95308655_2740357769419877_2629072335126134784_o

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Leave a comment

ทำไมการแพร่กระจายของเชื้อ covid-19 ถึงแพร่ได้แค่ดื่มน้ำแก้วเดียวกัน?

95669678_2740355596086761_1719023976908324864_n

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Leave a comment

เดือนรอมฎอน ร่วมใจ ป้องกัน covid-19

95496277_2740347649420889_27317740054249472_n

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Leave a comment

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด19

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือชุมชนคุณธรรมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

คุยกับครู (เล็ก) ภัทราวดี มีชูธน ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ประจำปี ๒๕๕๗

คุยกับครู (เล็ก) ภัทราวดี มีชูธน ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ประจำปี ๒๕๕๗

คุยกับครู (เล็ก) ตอนที่ ๑ https://youtu.be/7sUKIcJnUCI

คุยกับครู (เล็ก) ตอนที่ ๒ https://youtu.be/txScpVUIBDE

คุยกับครู (เล็ก) ตอนที่ ๓ https://youtu.be/J-8hzzSlOcs

คุยกับครู (เล็ก) ตอนที่ ๔ https://youtu.be/V0dvvZO-Swo

คุยกับครู (เล็ก) ตอนที่ ๕ https://youtu.be/DbFjXapwoJY

คุยกับครู (เล็ก) ตอนที่ ๖ https://youtu.be/FmH_t_bsjS0

คุยกับครู (เล็ก) ตอนที่ ๗ https://youtu.be/cADu7ruS5yg

คุยกับครู (เล็ก) ตอนที่ ๘ https://youtu.be/48vUFFv0aYo

คุยกับครู (เล็ก) ตอนที่ ๙ https://youtu.be/kGnix0wO70k

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged , , , | Leave a comment

สื่อประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจ การป้องกัน เฝ้าระวังและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยใช้พลัง “บวร”

1. พระเทพสิทธิวิมล เจ้าอาวาสวัดคลองวาฬ พระอารามหลวง เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

2. พระเมธีคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเกาะหลักพระอารามหลวง เจ้าคณะอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์

3. พระราชสุทธิโมลี เจ้าอาวาสวัดธรรมิการามวรวิหาร เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ธ)

4. พระราชรัตนวิสุทธิ์ เจ้าอาวาสวัดกุยบุรี รองเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

5. บาทหลวงอมรกิจ พรหมภักดี วัดแม่พระฟาติมา (แสงอรุณ)

6. นายสวาป เผ่าประทาน รองประธานกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

7. นางมะเฟือง แสงทอง ศิลปินพื้นบ้านกุยบุรี (แห่เรือบก)

8. นายยูซบ โต๊ะวัง ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

9. นายอุดร โพธิ์พ่วง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และ
-นายชูชีพ คงอภิรักษ์ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอกุยบุรี

10. นางจำลอง พรมแดง ผู้นำชุมชนคุณธรรมหัวบ้าน

11. นางสาวศศิมา เพียรเสมอ ตัวแทนชมรมดนตรีไทย

12. นายกิตติกร สายน้ำเขียว ศิลปินเมืองประจวบ (ทัศนศิลป์)

13. นายจักรกฤษณ์ เหรียญประดับ ศิลปินเมืองประจวบ (ศิลปะไทย)

14. นายชาญวิทย์ อุณหสุทธิยานนท์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

15. นายนิติพัฒน์ แน่นแคว้น ผู้นำชุมชนคุณธรรมบ้านรวมไทย

16. นายไพวรรณ ดวงแข ศิลปินเมืองประจวบ (ทัศนศิลป์)

17. นายภัทรดนัย สมศรี ผู้นำชุมชนคุณธรรมบ้านหินเทิน

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

สงกรานต์แบบไทยห่างไกลโควิด-19

58801_5e8db121b9ab6

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Leave a comment

สงกรานต์ปีนี้ อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อคนที่คุณรัก ด้วยความปรารถนาดีจาก สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้นำทางศาสนาและเครือข่ายทางวัฒนธรรม

ไวรัส 1 ไวรัส 2 ไวรัส 3

Posted in สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Leave a comment