ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดแสดงนิทรรศการถาวรและพื้นที่บริการภายในพิพิธภัณฑ์เมืองประจวบคีรีขันธ์

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
การจ้างก่อสร้างโครงการจัดแสดงนิทรรศการถาวรและพื้นที่บริการภายในพิพิธภัณฑ์เมืองประจวบคีรีขันธ์ ตามประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงวันที่ 4 มกราคม 2562

ประกาศประกวดราคาก่อสร้างพิพิธภัณฑ์62_p001ประกาศประกวดราคาก่อสร้างพิพิธภัณฑ์62_p002ประกวดราคาก่อสร้างพิพิธภัณฑ์62_p001ประกวดราคาก่อสร้างพิพิธภัณฑ์62_p002ประกวดราคาก่อสร้างพิพิธภัณฑ์62_p003ประกวดราคาก่อสร้างพิพิธภัณฑ์62_p004ประกวดราคาก่อสร้างพิพิธภัณฑ์62_p005ประกวดราคาก่อสร้างพิพิธภัณฑ์62_p006ประกวดราคาก่อสร้างพิพิธภัณฑ์62_p007ประกวดราคาก่อสร้างพิพิธภัณฑ์62_p008ประกวดราคาก่อสร้างพิพิธภัณฑ์62_p009ประกวดราคาก่อสร้างพิพิธภัณฑ์62_p010ประกวดราคาก่อสร้างพิพิธภัณฑ์62_p011ประกวดราคาก่อสร้างพิพิธภัณฑ์62_p012

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

ร่าง – ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ

ร่าง – ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดแสดงนิทรรศการถาวรและพื้นที่บริการภายในพิพิธภัณฑ์เมืองประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

236596_ร่างประกาศ_p012

236596_ร่างประกาศ_p013236596_ร่างประกาศ_p001236596_ร่างประกาศ_p002236596_ร่างประกาศ_p003236596_ร่างประกาศ_p004236596_ร่างประกาศ_p005236596_ร่างประกาศ_p006236596_ร่างประกาศ_p007236596_ร่างประกาศ_p008236596_ร่างประกาศ_p009236596_ร่างประกาศ_p010236596_ร่างประกาศ_p011

 

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

ประกาศผลผู้สอบผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี

3F06009F-596E-4E4A-B7E1-8847A81B0D05 75546D8C-0DCB-49B9-AD5D-6F1EC0181326

Posted in สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Leave a comment

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบฯ รับสมัครพนักงานจัดการงานพิธี (จ้างเหมาบริการ) จำนวน ๒ อัตรา

36FB2349-76F0-4981-8434-37916DC13911 95441707-06E4-43F5-B847-3AF804EF4604

Posted in สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Leave a comment

เชิญชวนสถานศึกษาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนดนตรีไทย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ โดยตอบแบบสำรวจการส่งเสริมการเรียนการสอนดนตรีไทยในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒

เชิญชวนสถานศึกษาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนดนตรีไทย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ โดยตอบแบบสำรวจการส่งเสริมการเรียนการสอนดนตรีไทยในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒

สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ –>> ๐๓๒-๖๐๔-๓๐๗ คุณกิตติมาพร

CCI06122561_0007CCI06122561_0001 CCI06122561_0002 CCI06122561_0003 CCI06122561_0004 CCI06122561_0005 CCI06122561_0006

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment

กิจกรรมคัดเลืกครูผู้สอนดนตรีไทยจากสถานศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนดนตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๒

กิจกรรมคัดเลืกครูผู้สอนดนตรีไทยจากสถานศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนดนตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๒

 

สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ –>> ๐๓๒-๖๐๔-๓๐๗ คุณกิตติมาพร

CCI06122561_0008 11CCI06122561_0010 CCI06122561_0011 CCI06122561_0012 CCI06122561_0013 CCI06122561_0014 CCI06122561_0015 CCI06122561_0016 CCI06122561_0017 CCI06122561_0018 CCI06122561_0019 CCI06122561_0020 CCI06122561_0021 CCI06122561_0022

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment

ขอเชิญร่วมโครงการปฏิบัติธรรมอุทิศถวายพระราชกุศลฯ

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดโครงการปฏิบัติธรรมอุทิศถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดเกาะหลัก พระอารามหลวง ต.ประจวบฯ อ.เมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

175926

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged , , , | Leave a comment

กฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ณ วัดคลองวาฬ พระอารามหลวง อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

1502**จังหวัดประจวบคีรีขันธ์**
๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น.
เนื่องในกฐินกาล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ์ฯ รัชกาลที่ ๑๐ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานผ้าพระกฐิน ให้กรมเจ้าท่านำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ วัดคลองวาฬพระอารามหลวง
โดยนายธีรพันธ์ นันทกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประธานในพิธี และกรมเจ้าท่าเป็นผู้ที่ได้รับพระราชทานผ้าพระกฐินและเป็นเจ้าภาพในพิธี โดยนายปีติชา เลาวหประภานนท์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมศาสนาฯรักษาราชการแทนวัฒนธรรมจังหวัดมอบหมายให้นางสุนทรี โพธิ์ทักษิณ นวธ.ชพ.(ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ)
และข้าราชการในสำนักงานวัฒนธรรมประจวบคีรีขันธ์ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ กลุ่มคณะต่างๆและประชาชนในพื้นที่จังหวัดเข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ วัดคลองวาฬ พระอารามหลวง อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมียอดเงินรวมทั้งสิ้น ๓,๔๙๕,๓๙๑ บาทIMG_0664IMG_0657  IMG_0649 IMG_0636 IMG_0616 IMG_0607 IMG_0606

Posted in สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Leave a comment

ขอเชิญชวนเข้าร่วมประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับจังหวัด ประจำปี 2562

363007-01

สามารถดาวห์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  =>  new doc 2561-11-01 13.26.14_25611101143123

Posted in สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Leave a comment

ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์(นายพัลลภ สิงหเสนี)เป็นประธานในการเปิดงานประเพณีตักบาตรเทโว ประจำปี 2561

105831วันที่ 25 ต.ค.61เวลา 07.00 น.ณ บริเวณหน้าวัดธรรมิการามวรวิหาร อ.เมืองฯ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์(นายพัลลภ สิงหเสนี)เป็นประธานในการเปิดงานประเพณีตักบาตรเทโว ประจำปี 2561พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น และพุทธศาสนิกชนไปร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
กิจกรรมในงานประกอบด้วย
– การแสดงของนักเรียน
– ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
– ขบวนแห่รถบุษบก(เรือชักพระ)

S__18817245 S__18817244 105884 105882 105879 105832 105830 105829

Posted in ประเพณี | Leave a comment