ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา นายธีรพล กิจบัญชาพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา - ธีรพล กิจบัญชาพ

Posted in สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Leave a comment

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการแสดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา - ธชย ประทุมวรรณ

Posted in สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Leave a comment

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ขอเชิญร่วมงาน “อาเซียนสัมพันธ์ ลานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์” ประจำปี ๒๕๖๒

อาเซียน 1 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ขอเชิญร่วมงาน “อาเซียนสัมพันธ์ ลานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์” ประจำปี ๒๕๖๒  ณ  บริเวณสะพานสราญวิถี  ตั้งแต่วันที่ ๑๙ – ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒

603454

603372

 

Posted in สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

ขอเชิญร่วมประกวด MUSIC CONTEST

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ขอเชิญร่วมประกวด MUSIC CONTEST ในงาน “กิจกรรมอาเซียนสัมพันธ์ ลานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์” ประจำปี ๒๕๖๒ เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน ๒๐ ปีบริบูรณ์ ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัด ชั้น ๕ โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๓๒๖๐ ๔๓๐๗ โดยรายงานตัวในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ สะพานสราญวิถี

music contest-5 0001 0002 0003 0004

Posted in สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Leave a comment

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา - นายสุรสิทธิ์ เป

Posted in สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Leave a comment

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดตกแต่งสถานที่งานแถลงข่าวและพิธีเปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา - สุภัชชา ศรีสงคร

Posted in สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Leave a comment

การประกวดสุนทรพจน์ หัวข้อ เล่าเรื่องเมืองประจวบฯ ของดีบ้านฉัน ปี ๒๕๖๒

การประกวดสุนทรพจน์ หัวข้อ “เล่าเรื่องเมืองประจวบฯ ของดีบ้านฉัน” ปี ๒๕๖๒

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ขอเชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ (ช่วงชั้นที่ ๓) ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ หัวข้อ “เล่าเรื่องเมืองประจวบฯ ของดีบ้านฉัน” ตามโครงการพัฒนาและเปิดพื้นที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี ๒๕๖๒

ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัด ชั้น ๕ โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๓๒๖๐ ๔๓๐๗ หรือไลนไอดี tuang_55 อีเมล์ nongtuang_555@hotmail.com โทรศัพท์ ๐๘ ๓๐๐๘ ๖๖๖๓ สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยรายงานตัวในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ถนนสายวัฒนธรรมสู้ศึก

S__26009760

S__26009761

S__26009762

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

การประกวดร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทบุคคลทั่วไป ปี ๒๕๖๒

การประกวดร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทบุคคลทั่วไป ปี ๒๕๖๒

n20190605113216_6417สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ขอเชิญเข้าร่วมประกวดร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทบุคคลทั่วไป ตามโครงการพัฒนาและเปิดพื้นที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี ๒๕๖๒

ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัด ชั้น ๕ โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๓๒๖๐ ๔๓๐๗ หรือไลนไอดี tuang_55 อีเมล์ nongtuang_555@hotmail.com โทรศัพท์ ๐๘ ๓๐๐๘ ๖๖๖๓ สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยรายงานตัวในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ถนนสายวัฒนธรรมสู้ศึก

S__26009756

S__26009757

S__26009758

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

การประกวดทูตวัฒนธรรม ปี ๒๕๖๒

การประกวดทูตวัฒนธรรม ในงาน “กิจกรรมอาเซียนสัมพันธ์ ลานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์” ประจำปี ๒๕๖๒

1c4d1d6b9171172a2f1887f559c8a39bสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการประกวดทูตวัฒนธรรม ในงาน “กิจกรรมอาเซียนสัมพันธ์ ลานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์” ประจำปี ๒๕๖๒ เพศชาย-หญิง อายุ ๑๓-๑๘ ปีบริบูรณ์ มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัด ชั้น ๕ โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๓๒๖๐ ๔๓๐๗ หรือไลนไอดี tuang_55 อีเมล์ nongtuang_555@hotmail.com โดยรายงานตัวในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ สะพานสราญวิถี

S__26009748

601418

S__26009750

 

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

การประกวดวาดภาพหัวข้อ วันแม่ ปี ๒๕๖๒

การประกวดวาดภาพหัวข้อ วันแม่ ปี ๒๕๖๒

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษาช่วงชั้นที่ ๒ (ป.๔-ป.๖) ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมการประกวดวาดภาพ ในหัวข้อ “วันแม่” ไม่จำกัดเทคนิคการใช้สี ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัด ชั้น ๕ โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๓๒๖๐ ๔๓๐๗ หรือไลนไอดี tuang_55 อีเมล์ nongtuang_555@hotmail.com

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยรายงานตัวในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ถนนสายวัฒนธรรมสู้ศึก

S__26009637

S__26009638

S__26009639

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment