ขอเชิญเยาวชนสมัครประกวดวงดนตรี (สตริง) ปี ๒๕๖๒

ขอเชิญเยาวชนสมัครประกวดวงดนตรี (สตริง) ในงานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว และงานกาชาด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
ในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ เวทีกลาง อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ขอเชิญเยาวชนสมัครประกวดวงดนตรี (สตริง) ปี ๒๕๖๒

ขอเชิญเยาวชนสมัครประกวดวงดนตรี (สตริง) ปี ๒๕๖๒

=> ดาวน์โหลดใบสมัครประกวดวงดนตรีสตริง (docx, 16kb)

=> ดาวน์โหลดหลักเกณฑ์การประกวดวงดนตรีสตริง (docx, 24kb)

ใบสมัครเข้าประกวดวงดนตรี (สตริง)

ใบสมัครเข้าประกวดวงดนตรี (สตริง)

หลักเกณฑ์การประกวดวงดนตรี (สตริง)

หลักเกณฑ์การประกวดวงดนตรี (สตริง)

หลักเกณฑ์การประกวดวงดนตรี (สตริง)

หลักเกณฑ์การประกวดวงดนตรี (สตริง)

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

การประกวดหนูน้อยวัฒนธรรม ปี ๒๕๖๒

ขอเชิญผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้าร่วมประกวดหนูน้อยวัฒนธรรม ปี ๒๕๖๒
ในงานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว และงานกาชาด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ เวทีกลาง อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

หนูน้อย2

S__21438513

S__21438511

หลักเกณฑ์การประกวดหนูน้อยวัฒนธรรม ปี ๒๕๖๒

หลักเกณฑ์การประกวดหนูน้อยวัฒนธรรม ปี ๒๕๖๒

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาก่อสร้างโครงการจัดแสดงนิทรรศการถาวรและพื้นที่บริการภายในพิพิธภัณฑ์เมืองประจวบฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาก่อสร้างโครงการจัดแสดงนิทรรศการถาวรและพื้นที่บริการภายในพิพิธภัณฑ์เมืองประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีการคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged , | Leave a comment

ขอความร่วมมือพิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทยฯ และเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นฯ ประจำปี ๒๕๖๒

625666ed6e4bbca

ดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ พิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ

Posted in สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Leave a comment

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอเชิญร่วมรณรงค์งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานรื่นเริงของหน่วยงานราชการ

S__7659526

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดแสดงนิทรรศการถาวรและพื้นที่บริการภายในพิพิธภัณฑ์เมือง

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดแสดงนิทรรศการถาวรและพื้นที่บริการภายในพิพิธภัณฑ์เมืองประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Document-page-001 (1)

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

ประกวดบรรยายธรรม ประจำปี 2562

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอเชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดบรรยายธรรม ประจำปี พ.ศ.2562 โดยส่งใบสมัครเข้าร่วมประกวด ภายในวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์/โทรสาร 032-604307 คุณธีรพงษ์ ลิ้มติ้ว

10858500_616675958437581_2389424435480595066_n-horzบรรยายธรรม62_p001บรรยายธรรม62_p002บรรยายธรรม62_p003บรรยายธรรม62_p004บรรยายธรรม62_p005บรรยายธรรม62_p006บรรยายธรรม62_p007บรรยายธรรม62_p008บรรยายธรรม62_p009บรรยายธรรม62_p010บรรยายธรรม62_p011

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

ขอเชิญเข้าวัดปฏิบัติธรรม ทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ ในวันธรรมสวนะ

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน  เข้าวัดปฏิบัติธรรม ทำบุญตักบาตร  ฟังเทศน์  ในวันธรรมสวนะ (วันพระ)  ณ  วัดใกล้บ้าน  โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กำหนดจัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรม ทำบุญตักบาตร  ฟังเทศน์  ในวันธรรมสวนะ (วันพระ)  ครั้งที่ 1  ในวันอาทิตย์ที่  13  มกราคม  2562  ซึ่งตรงกับวันพระ ขึ้น 8 ค่ำ เดือนยี่ เวลา 09.00 น.  ณ  วัดธรรมิการามวรวิหาร  อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

1546918718983

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดแสดงนิทรรศการถาวรและพื้นที่บริการภายในพิพิธภัณฑ์เมืองประจวบคีรีขันธ์

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
การจ้างก่อสร้างโครงการจัดแสดงนิทรรศการถาวรและพื้นที่บริการภายในพิพิธภัณฑ์เมืองประจวบคีรีขันธ์ ตามประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงวันที่ 4 มกราคม 2562

ประกาศประกวดราคาก่อสร้างพิพิธภัณฑ์62_p001ประกาศประกวดราคาก่อสร้างพิพิธภัณฑ์62_p002ประกวดราคาก่อสร้างพิพิธภัณฑ์62_p001ประกวดราคาก่อสร้างพิพิธภัณฑ์62_p002ประกวดราคาก่อสร้างพิพิธภัณฑ์62_p003ประกวดราคาก่อสร้างพิพิธภัณฑ์62_p004ประกวดราคาก่อสร้างพิพิธภัณฑ์62_p005ประกวดราคาก่อสร้างพิพิธภัณฑ์62_p006ประกวดราคาก่อสร้างพิพิธภัณฑ์62_p007ประกวดราคาก่อสร้างพิพิธภัณฑ์62_p008ประกวดราคาก่อสร้างพิพิธภัณฑ์62_p009ประกวดราคาก่อสร้างพิพิธภัณฑ์62_p010ประกวดราคาก่อสร้างพิพิธภัณฑ์62_p011ประกวดราคาก่อสร้างพิพิธภัณฑ์62_p012

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

ร่าง – ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ

ร่าง – ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดแสดงนิทรรศการถาวรและพื้นที่บริการภายในพิพิธภัณฑ์เมืองประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

236596_ร่างประกาศ_p012

236596_ร่างประกาศ_p013236596_ร่างประกาศ_p001236596_ร่างประกาศ_p002236596_ร่างประกาศ_p003236596_ร่างประกาศ_p004236596_ร่างประกาศ_p005236596_ร่างประกาศ_p006236596_ร่างประกาศ_p007236596_ร่างประกาศ_p008236596_ร่างประกาศ_p009236596_ร่างประกาศ_p010236596_ร่างประกาศ_p011

 

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment