Tag Archives: กฐินพระราชทาน

การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๓ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๑. วัดธรรมิการามวรวิหาร อำเภอเมืองฯ วันเสาร์ที่ ๑๗ ตุลาคม  ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. โดย บริษัทแอ็คเค้าน์ แชนเนล จำกัด (มหาชน) ๒. วัดเกาะหลัก พระอารามหลวง อำเภอเมืองฯ  วันอาทิตย์ที่ ๑๘ ตุลาคม  ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. โดย ผู้บังคับการ กองบิน ๕ ๓. วัดเขาโบสถ์ พระอารามหลวง อำเภอบางสะพาน วันเสาร์ที่ ๒๔ ตุลาคม  ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ … Continue reading

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

กฐินพระราชทานวัดคลองวาฬพระอารามหลวง ประจำปี ๒๕๕๕

กฐินพระราชทานวัดคลองวาฬพระอารามหลวง ประจำปี ๒๕๕๕ วันอาทิตย์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged , , | Leave a comment