Tag Archives: การประกวดสุนทรพจน์

การประกวดสุนทรพจน์ ในกิจกรรม ลานวัฒนธรรมสัญจร พื้นที่อำเภอทับสะแก ปี ๒๕๖๒

การประกวดสุนทรพจน์ ในกิจกรรม ลานวัฒนธรรมสัญจร พื้นที่อำเภอทับสะแก ภายใต้โครงการพัฒนาและค้นหาแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดให้มีคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ลานวัฒนธรรมศูนย์วัฒนธรรมท้องถิ่นทับสะแก อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment