Tag Archives: การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรม

รณรงค์ประชาสัมพันธ์การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรม

การรณรงค์ประชาสัมพันธ์การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรม ด้วยจังหวัดนครปฐม ขอความร่วมมือ -ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่คลิปวีดีโอและสปอตวิทยุ “การรู้เท่าทันธุรกิจอีสปอร์ต หรือ E-Sports” และ “พลเมืองที่ดีในยุคดิจิทัล” และวีดีโอโครงการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน (ณ สยาม @ นครปฐม) -ประชาสัมพันธ์แผ่นพับ “พนันออนไลน์กับภัยท้าทายยุค 4.0”

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment