Tag Archives: งานกาชาดประจำปี ๒๕๕๖

การประกวดภาพถ่าย หัวข้อ สุดยอดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ ๓

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอเชิญส่งภาพถ่ายเข้าประกวด หัวข้อ สุดยอดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ ๓ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และเงินรางวัล ๕๐,๐๐๐ บาท ในงานท่องเที่ยวประจวบคีีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว และงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๖ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร. ๐๓๒-๖๐๒๐๑๙ และ ๐๓๒-๕๕๐๑๔๙ ดาวโหลดเอกสารได้ที่นี่

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, งานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์, สุดยอดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged , , , | Leave a comment