Tag Archives: งานวันครู

งานวันครู

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ นายเกริกชัย ชาติไทยไตรรงค์ วัฒธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมร่วมงานวันครู เพื่อระลึกถึงพระคุณบรูพาจารย์ ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติวิชาชีพครูและพัฒนาวิชาชีพครู และส่งเสริมสามัคคีธรรม ความเข้าใจอันดีระหว่างครูและประชาชน ณ หอประชุมโรงเรียนประจวบวิทยาลัย

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged | Leave a comment