Tag Archives: จังหวัดประจวบ

ขบวนแห่มหกรรมอนุรักษ์มรดกไทย ๒๕๕๔

ขบวนแห่มหกรรมอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี ๒๕๕๔ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ นำโดย นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จาก ขบวนแห่งานอนุรักษ์มรดกไทย ๒๕๕๔ จาก ขบวนแห่งานอนุรักษ์มรดกไทย ๒๕๕๔ จาก ขบวนแห่งานอนุรักษ์มรดกไทย ๒๕๕๔ จาก ขบวนแห่งานอนุรักษ์มรดกไทย ๒๕๕๔ จาก ขบวนแห่งานอนุรักษ์มรดกไทย ๒๕๕๔ จาก ขบวนแห่งานอนุรักษ์มรดกไทย ๒๕๕๔ จาก ขบวนแห่งานอนุรักษ์มรดกไทย ๒๕๕๔ จาก ขบวนแห่งานอนุรักษ์มรดกไทย ๒๕๕๔ จาก ขบวนแห่งานอนุรักษ์มรดกไทย ๒๕๕๔ จาก ขบวนแห่งานอนุรักษ์มรดกไทย … Continue reading

Posted in มหกรรมอนุรักษ์มรดกไทย ๒๕๕๔ | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

งานมหกรรมอนุรักษ์มรดกไทย ๒๕๕๔

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กำหนดจัดงานมหกรรมอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี ๒๕๕๔ ระหว่างวันที่ ๑-๓ เมษายน ๒๕๕๔ ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ (หน้าศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์) เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา และเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒ เมษายน ๒๕๕๔ (วันอนุรักษ์มรดกไทย) กำหนดการมหกรรมอนุรักษ์มรดกไทย ๒๕๕๔ (PDF) กำหนดการมหกรรมอนุรักษ์มรดกไทย ๒๕๕๔ (ล่าสุด) PDF โหลดเอกสารประชาสัมพันธ์ (PDF) โหลดแบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม (PDF) โหลดเอกสารตัวอย่างการแต่งกาย (PDF) โหลดแบบตอบรับร่วมจัดริ้วขบวน (PDF) แบบตอบรับเข้าร่วมเดินแบบการแต่งกายผ้าไทย (PDF) … Continue reading

Posted in มหกรรมอนุรักษ์มรดกไทย ๒๕๕๔ | Tagged , , , , | Leave a comment

ขบวนแห่งานท่องเที่ยวประจวบฯ

ขบวนแห่งานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว และงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก … Continue reading

Posted in งานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

การแสดงในคืนวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

สะพานวัฒนธรรมเมืองสามอ่าว ในงานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว และงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๔ การแสดงในคืนวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม

Posted in สะพานวัฒนธรรมเมืองสามอ่าว | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

งานศิลป์ริมอ่าวประจวบ

สะพานวัฒนธรรมเมืองสามอ่าว ๕๔ ในงานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว และงานกาชาดประจำปี ๒๕๕๔ ระหว่างวันที่  ๔-๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ งานศิลป์ริมอ่าวประจวบ

Posted in สะพานวัฒนธรรมเมืองสามอ่าว | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

ปฏิทินงานประจำวัน งานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว ปี ๒๕๕๔

ปฏิทินงานประจำวัน งานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว และงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๔ ระหว่างวันที่ ๔ – ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

ประเพณีเด่นของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประเพณีเด่นของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าู่สู่หน้าประเพณี

Posted in ประเพณี | Tagged , , , , , , | Leave a comment

ตราประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ตราประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก ข้อมูลของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๓ ได้ปรากฏหลักฐานว่า คณะกรรมการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยขุนบำรุงรัตนบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในสมัยนั้น ได้เสนอร่างเครื่องหมายหรือตราจังหวัดจำนวน ๓ แบบ ไปยังกรมศิลปากรเพื่อพิจารณาคัดเลือก กรมศิลปากร โดยหลวงวิจิตรวาทการซึ่งดำรงตำแหน่งอธิบดีได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบแบบ ตราจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๘๔ โดยให้ “… บนบกทำเป็นรูปพระที่นั่งคูหาคฤหาสน์ หลังฉากเป็นทะเลและเห็นเกาะหลัก เกาะแรด …” เมื่อกรมศิลปากรได้พิจารณาเห็นชอบแบบตราจังหวัดแล้วได้เสนอไปยังสำนักนายก รัฐมนตรี โดย จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศใช้เป็นเครื่องหมายประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จนถึงปัจจุบัน

Posted in ข้อมูลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged , , , | Leave a comment