Tag Archives: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๖

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ การกีฬาแห่งประเทศไทยประจวบคีรีขันธ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สสส. หน่วยงานราชการ และองค์กรเครือข่ายในพื้นที่ กำหนดจัดงานวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๖ โดยใช้ชื่องาน “อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์แบบไทย ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์ ประจำปี ๒๕๕๖” โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ เมษายน ๒๕๕๖ ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ หน้าศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หลังใหม่) มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย ดังนี้ ๑. ขบวนแห่นางสงกรานต์ ๒. พิธีการทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่แบบไทย ๓. พิธีเปิดงานอนุรักษ์ … Continue reading

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, ประเพณีสงกรานต์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged , , , , | Leave a comment

ตำนานตาม่องล่าย

ภาพยนตร์เรื่อง ตำนานตาม่องล่าย ตำนานพื้นบ้านของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กำกับการแสดงโดย นาท ภูวนัย ตำนานตาม่องล่าย ณ ชายฝั่งทะเลด้านทิศเหนือของตัวเมืองประจวบคีรีขันธ์ มีธรรมชาติสวยงาม เงียบสงบ เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านอ่าวน้อย ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ บางบ้านมีความสามารถในการต่อเรือประมง บ้างก็ประดิษฐ์เครื่องมือจับสัตว์น้ำ ทำไร่ ทำสวน และค้าขาย มีลักษณะเศรษฐกิจพอเพียง ณ ชายฝั่งแห่งนี้ มีเขาลูกหนึ่งซึ่งตั้งเด่นสะดุดตา เป็นที่พักพิงแรมคืนให้ชาวประมงต่างถิ่นได้หลบอาศัย ใช้น้ำบริโภค และเป็นที่จอดเรือหลบมรสุมในช่วงลมแรง ชาวบ้าน อ่าวน้อยจึงได้มีโอกาสพบปะติดต่อค้าขายกับชาวต่างถิ่นอีกทางหนึ่ง หมู่บ้านแห่งนี้ มีครอบครัวชาวประมงครอบครัวหนึ่ง พ่อบ้านชื่อม่องล่าย มีนิสัยมุทะลุ ดุดันไม่กลัวใครแต่ไม่ใช่อันธพาล โดยเฉพาะเป็นคนถือสัจจะวาจาอย่างเคร่งครัด ชาวบ้านจึงให้ความเคารพยำเกรง ฝ่ายยายรำพึง ศรีภรรยาของตาม่องล่ายเป็นคนช่างพูดช่างเจรจา จนชาวบ้านพากันเรียกว่า ยายปากม้า แม้ว่านางจะพูดจาโผงผาง แต่นางก็เป็นแม่บ้านที่น่านับถือ … Continue reading

Posted in สถานที่ท่องเที่ยว, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, สุดยอดประจวบคีรีขันธ์, เอกสารเผยแพร่ | Tagged , , , , | 1 Comment

งาน ๕ ธันวามหาราช ประจำปี ๒๕๕๕

งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ กิจกรรมช่วงเช้า พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณลานถนนหน้าศาลหลักเมืองประจวบคีรีขันธ์ เวลา ๐๖.๑๕ น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ ณ ชั้นล่างหอประชุมองค์การบริหารจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เวลา ๐๗.๐๐ น. ข้าราชการฝ่ายพลเรือน ตำรวจ ทหาร คณะกรรมการกาชาดจังหวัด กรรมการ สมาชิกสโมสร มูลนิธิ กลุ่มพลังมวลชน พร้อมประชาชนทุกสาขาอาชีพ นักเรียน นักศึกษา พร้อมกันบริเวณลานถนนหน้าศาลหลักเมืองประจวบคีรีขันธ์ เวลา ๐๗.๐๙ น. ผู้ว่าราชการจังหวัด ประธานในพิธี เดินทางมาถึงบริเวณพิธี ประธานในพิธีจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัย ประธานสงฆ์ให้ศีลและเจริญพระพุทธมนต์ ประธานในพิธี … Continue reading

Posted in ๕ ธันวามหาราช, ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged , , , | Leave a comment

สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา

 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา “ฉลองสัมพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า” ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤษภาคม – ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ หน้าศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ พระอารามหลวง วัดเกาะหลัก พระอารามหลวง และวัดธรรมิการามวรวิหาร วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ พิธีเปิดงาน รวมพลแต่งชุดสีขาว ฟังธรรม สวดมนต์ ประกาศเจตนารมณ์ “สำนึกรัก สามัคคี ทำดี ลด ละ เลิก อบายมุข” ถวายเป็นพุทธบูชา สักการะแห่ผ้าขึ้นพระธาตุเจดีย์เขาช่องกระจก ดูอัลบัมภาพ … Continue reading

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สัปดา์ห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged , , , , | Leave a comment

ชมว่าวไทยและว่าวนานาชาติในงานสะพานวัฒนธรรม ปี ๕๕

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอเชิญชมและตื่นตาตื่นใจกับ ว่าวไทยและว่าวนานาชาติ Thai Kite & International Kite. ในงานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว และงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๕ ชุด สะพานวัฒนธรรม วันเสาร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ บริเวณสะพานปลา หน้าอ่าวประจวบ ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป สนับสนุนโดย สมาคมนักบินว่าว ประเทศไทย

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, งานมหัศจรรย์เมืองสามอ่าวและงานกาชาด ปี ๕๕, สะพานวัฒนธรรมเมืองสามอ่าว | Tagged , , , , , | 2 Comments

ขอเชิญเที่ยวงานสะพานวัฒนธรรม ประจำปี ๕๕

ขอเชิญเที่ยวงานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว และงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๕ ชุด สะพานวัฒนธรรม โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ กำหนดการกิจกรรมการแสดง “สะพานวัฒนธรรมเมืองสามอ่าว” บริเวณสะพานปลาหน้าอ่าวประจวบฯ ระหว่างวันที่  ๑๐ – ๑๙  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ วันศุกร์ที่ ๑๐ ก.พ. ๕๕ เวลา ๑๘.๓๐ – ๒๒.๐๐ น. ๑. กิจกรรมการประกวดดนตรีโพล์คซองเยาวชน ๒. ดนตรีสตริงเยาวชน บอสซ่า โดย วงแฟมิลี่ คลองวาฬ วันเสาร์ที่ ๑๑ … Continue reading

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, งานมหัศจรรย์เมืองสามอ่าวและงานกาชาด ปี ๕๕, สะพานวัฒนธรรมเมืองสามอ่าว | Tagged , , , , | Leave a comment

๑๒ สิงหามหาราชินี ๕๔

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ จาก ๑๒ สิงหามหาราชินี จาก ๑๒ สิงหามหาราชินี จาก ๑๒ สิงหามหาราชินี จาก ๑๒ สิงหามหาราชินี จาก ๑๒ สิงหามหาราชินี จาก ๑๒ สิงหามหาราชินี จาก ๑๒ สิงหามหาราชินี จาก ๑๒ สิงหามหาราชินี จาก ๑๒ สิงหามหาราชินี จาก ๑๒ สิงหามหาราชินี จาก ๑๒ สิงหามหาราชินี … Continue reading

Posted in ๑๒ สิงหามหาราชินี, ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

ขบวนแห่มหกรรมอนุรักษ์มรดกไทย ๒๕๕๔

ขบวนแห่มหกรรมอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี ๒๕๕๔ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ นำโดย นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จาก ขบวนแห่งานอนุรักษ์มรดกไทย ๒๕๕๔ จาก ขบวนแห่งานอนุรักษ์มรดกไทย ๒๕๕๔ จาก ขบวนแห่งานอนุรักษ์มรดกไทย ๒๕๕๔ จาก ขบวนแห่งานอนุรักษ์มรดกไทย ๒๕๕๔ จาก ขบวนแห่งานอนุรักษ์มรดกไทย ๒๕๕๔ จาก ขบวนแห่งานอนุรักษ์มรดกไทย ๒๕๕๔ จาก ขบวนแห่งานอนุรักษ์มรดกไทย ๒๕๕๔ จาก ขบวนแห่งานอนุรักษ์มรดกไทย ๒๕๕๔ จาก ขบวนแห่งานอนุรักษ์มรดกไทย ๒๕๕๔ จาก ขบวนแห่งานอนุรักษ์มรดกไทย … Continue reading

Posted in มหกรรมอนุรักษ์มรดกไทย ๒๕๕๔ | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

พิธีเปิดกิจกรรม “สะพานวัฒนธรรมเมืองสามอ่าว”

พิธีเปิดกิจกรรม  “สะพานวัฒนธรรมเมืองสามอ่าว” ในงานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์  มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว  และงานกาชาดประจำปี  ๒๕๕๔ ๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔ ณ  บริเวณสะพานปลา  อ่าวประจวบคีรีขันธ์ จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม

Posted in สะพานวัฒนธรรมเมืองสามอ่าว | Tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

ขบวนแห่งานท่องเที่ยวประจวบฯ

ขบวนแห่งานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว และงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก … Continue reading

Posted in งานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment