Tag Archives: จำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรม

เชิญชวนเข้าร่วมจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรม

เชิญชวนเข้าร่วมจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรม ด้วยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กำหนดจัดงาน “ท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าวและงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๕” ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ บริเวณชายทะเลอ่าวประจวบคีรีขันธ์ และกำหนดให้มีกิจกรรมถนนวัฒนธรรม ณ บริเวณสะพานปลา อ่าวประจวบคีรีขันธ์ โดยมีรูปแบบกิจกรรมลานวัฒนธรรม โดยเน้นกิจกรรมหรือผลิตภัณฑ์พื้นบ้านด้านวัฒนธรรม/ศิลปะ/ของที่ระลึก/อาหาร/การละเล่น (พื้นที่จำหน่าย (ล็อค) ขนาด กว้าง ๒.๐๐ x ๒.๐๐ เมตร) แจ้งความประสงค์ได้ที่  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชั้น ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๗๗๐๐๐ โทร. ๐ ๓๒๖๐ … Continue reading

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged , , , | Leave a comment