Tag Archives: ชุมชนคุณธรรม

โครงการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ชุมชนคุณธรรมหัวบ้าน ถนนสายวัฒนธรรมสู้ศึก ตำบลประจวบฯ อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ – เวลา ๐๖.๓๐ น. กิจกรรมทำความดีหิ้วตะกร้า นั่งสาด ตักบาตรพระ – เวลา ๑๗.๐๐ น. กิจกรรมชมนิทรรศการศาสตร์พระราชา พร้อมทั้งกิจกรรมงานศิลปะ หมายเหตุ: แต่งกายชุดผ้าไทย/ชุดสุภาพโทนสีเหลือง/ชุดเครื่องแบบ/ชุดนักเรียน นักศึกษา

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged , | Leave a comment

แนวทางการสร้างความเข้มแข็งของ “บวร”

แนวทางการสร้างความเข้มแข็งของ “บวร” เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  -โดยกระทรวงวัฒนธรรม- >> ดาวน์โหลดแนวทางฯ ฉบับเต็ม (pdf, 4.22 MB) >> ดาวน์โหลดผ่านทางคิวอาร์โคด

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

ประชุมโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ปี 2561 ณ ชุมชนคุณธรรมหินเทิน

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดประชุมโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ปี 2561 ณ ชุมชนคุณธรรมหินเทิน อำเภอทับสะแก วันที่ 26 มีนาคม 2561 วัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยนายปีติชา เลาหประภานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมทีมงานลงพื้นที่ขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๑ และจัดกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจภายใต้หลักการไทยนิยมยั่งยืน ณ ชุมชนคุณธรรมหินเทิน ตำบลแสงอรุณ อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, ชุมชนคุณธรรม 2561 | Tagged | Leave a comment

ประชุมโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ปี 2561 ณ ชุมชนคุณธรรมบ้านทุ่งกลาง

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงพื้นที่จัดประชุมโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ปี 2561 ณ ชุมชนคุณธรรมบ้านทุ่งกลาง อำเภอทับสะแก วันที่ 24 มีนาคม 2561 วัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้มอบหมายให้นายปีติชา เลาหประภานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม พร้อมทีมงานลงพื้นที่ขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๑ และจัดกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน ณ ชุมชนคุณธรรมบ้านทุ่งกลาง อำเภอทับสะแก  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, ชุมชนคุณธรรม 2561 | Tagged | Leave a comment

โครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจชุมชนคุณธรรมบ้านม้าร้อง

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงพื้นที่จัดประชุมโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ปี 2561 ณ ชุมชนคุณธรรมบ้านม้าร้อง อำเภอบางสะพาน วันที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 17.30 น. วัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้มอบหมายให้นายปีติชา เลาหประภานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมทีมงาน ลงพื้นที่ขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรม บ้านม้าร้อง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๑

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, ชุมชนคุณธรรม 2561 | Tagged | Leave a comment